Registracija pogosto uporabljene velikosti in vrste papirja za večnamenski pladenj

Če uporabljate določeno velikost in vrsto papirja, ga lahko za nalaganje v večnamenski pladenj vnaprej registrirate kot »Najljubši papir«. »Najljubši papir« lahko enostavno prikličete z zaslona, ki se prikaže, ko nalagate papir v večnamenski pladenj. Tako prihranite čas, ker vam ni treba vsakič, ko uporabljate določen papir, posebej nastavljati velikosti in vrste papirja.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve papirja>  <Registr. priljubljenega papirja (Večnam. podstavek)>.
3
Izberite gumb, ki ga želite registrirati, in pritisnite <Reg./Sprem.>.
Registrirano ime lahko spremenite tako, da pritisnete <Preimeno vanje>.
4
Izberite velikost papirja.
Registracija papirja standardne velikosti
Registracija papirja velikosti po meri
Registracija ovojnic
5
Izberite vrsto papirja in pritisnite <OK>.
Če je izbrana možnost <Navadni>, lahko pritisnete <Nastavitve teže nav. papirja>, če želite izbrati težo papirja.
6
Pritisnite <Zapri>.
Če je možnost <Vedno določi> pri <Privzete nastavitve večnam. podstavka> nastavljena na <Priljubljeni papir>, je prikazan zaslon, na katerem lahko izberete »Najljubši papir«, ko papir naložite na večnamenski pladenj. <Privzete nastavitve večnam. podstavka>
8376-011