Izbira velikosti in vrste papirja za kaseto za papir

1
Vložite papir v kaseto za papir. Osnovni način nalaganja papirja
2
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
3
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Nastavitve papirja>  <Nastavitve papirja>.
4
Preverite velikost papirja, ki je prikazana.
Ko nalagate papir standardne velikosti, je velikost papirja samodejno zaznana.
Vire papirja predstavljajo naslednje ikone. Navedbe virov papirja se razlikujejo glede na nameščene možnosti.
: Kaseta za papir 1
: Kaseta za papir 2
: Kaseta za papir 3
: Kaseta za papir 4
Če je prikazana velikost papirja drugačna od velikosti naloženega papirja, papir morda ni naložen pravilno. Znova naložite papir.
Tudi če je papir vstavljen pravilno, nekatere manjše standardne velikosti morda ne bodo ustrezno zaznane. V tem primeru pritisnite <Neprepoznana stand. velikost> in izberite velikost papirja. Velikosti papirja, ki jih je mogoče samodejno zaznati
Če je prikazano <Upor.>, tudi če je vstavljen papir standardne velikosti, pritisnite <Uporabniška velikost>  <Preklic nast.>. Prikazana bo ustrezna velikost.
Če naložite papir velikosti po meri
Nalaganje ovojnic
Če nalagate papir standardne velikosti, vendar ga ni mogoče samodejno zaznati
5
Izberite vir papirja, v katerega je vstavljen papir, in pritisnite <Nastavitev>.
6
Izberite vrsto papirja in pritisnite <OK>.
Če je izbrana možnost <Navadni>, lahko pritisnete <Nastavitve teže nav. papirja>, če želite izbrati težo papirja.
Če vstavljena vrsta papirja ni prikazana, pritisnite <Podrobne nastav.>, da jo izberete na seznamu.
Če vrsta vstavljenega papirja ni prikazana na zaslonu s podrobnimi nastavitvami, jo lahko registrirate na seznamu vrst papirja. Nastavitve nadzora vrste papirja
7
Pritisnite <OK>.
8
Po potrebi spremenite oznako velikosti papirja kasete za papir. Pritrditev ustrezne oznake velikosti papirja
8376-00Y