Preklic pošiljanja faksov

Optično branje izvirnikov ali oddajanje faksov, ki se pošiljajo ali čakajo na pošiljanje, lahko prekličete.

Preklic optičnega branja izvirnikov

1
Pritisnite <Preklic> na prikazanem zaslonu ali  (Ustavi).
2
Pritisnite <Da>.
Optično branje izvirnikov se prekliče.

Preklic oddajanja faksov, ki se pošiljajo ali čakajo na pošiljanje

1
Pritisnite <V Nadzor stanja> na prikazanem zaslonu ali  (Nadzor stanja).
2
Pritisnite <Oddaja> <Stanje opravila>.
3
Izberite <Faks>.
Prikaže se seznam opravil, ki se pošiljajo ali čakajo na pošiljanje.
4
Izberite opravilo za preklic in pritisnite <Preklic>.
5
Pritisnite <Da>.
Pošiljanje faksa se prekliče.
Takojšen preklic opravila, ki se pošilja
Če za preklic opravila faksiranja med pošiljanjem pritisnete  (Ustavi) na nadzorni plošči, se prikaže sporočilo <Ali je preklic naslednjega opravila oddajanja v redu?> appears. Če želite preklicati pošiljanje faksa, pritisnite <Da>.
Za izbiro opravila, ki ga želite preklicati, lahko izberete <Zadnje sprejeto opravilo> ali <Opravilo v pošiljanju>. <Opravilo za preklic ob pritisku na Stop>
Če je v napravi več opravil za pošiljanje, pritisnite (Ustavi), da se prikaže zaslon, na katerem lahko izberete opravilo pošiljanja, ki ga želite preklicati. Če se poslano opravilo, ki ga želite preklicati, ne prikaže, pritisnite <Prev. druga opravila>, da prikažete možnost <Opravila oddajanja>. Izberite opravilo, ki ga želite preklicati, in pritisnite <Preklic>.
8376-079