Prilagoditev kakovosti tiskanja

Če rezultati tiskanja niso zadovoljivi, prilagodite spodnje nastavitve.

Nastavitev gradacije

Če je reprodukcija barvne gradacije postala tako slaba, da se natisnjena gradacija močno razlikuje od podatkov za tiskanje, prilagodite nastavitve, da izboljšate reprodukcijo barvne gradacije.

Popravek gostote

Če se gostota tiskanja zelo razlikuje od izvirnega dokumenta, gostoto optičnega branja s tem prilagodite tako, da bo bližje izvirniku.

Korekcija senčenja

Če imajo območja natisnjene slike neenakomerno gostoto, s tem popravkom nastavite tiskanje tako, da bo gostota enakomerna.

Popravek neujemanja barv

Če so barve na izpisu razmazane ali zamegljene, je lahko prišlo do neujemanja barv (napačna registracija barv). Težavo lahko omilite z izvedbo postopka popravljanja neujemanja barv.

Nastavitev živahnosti

Povečate lahko nasičenost barv za barvno tiskanje.

Nastavitev velikosti slike

Če se velikost kopirane slike nekoliko razlikuje od izvirnika, se izvede natančna prilagoditev, tako da se velikost bolj ujema z velikostjo izvirnika.

Nastavitev vzorcev tresenja

Vzorec tresenja, primeren za sliko, je nastavljen tako, da omogoča čim bolj nemoteno upodobitev gradacij in krivulj na natisu.

Zmanjšanje količine tonerja

Preprečite lahko fiksiranje prekomerne količine tonerja na papir, da zmanjšate napake pri tiskanju, kot je slabo fiksiranje tonerja ali prelivanje barve.
8376-0LL