Brisanje temnih obrob pri optičnem branju (brisanje okvirja)

Pri optičnem branju izvirnikov, ki so manjši od velikosti optičnega branja, se lahko na optično prebrani sliki prikažejo obrisi okvira izvirnikov. Ko optično preberete debelo knjigo, se lahko prikažejo temne obrobe. Ta funkcija omogoča brisanje tovrstnih črt in temnih robov. Napravo lahko nastavite tudi tako, da ne kopira lukenj za vezavo na izvirnikih.
Izvirnik z luknjami za vezavo položite na kopirno steklo. Če ga naložite v podajalnik, lahko poškodujete napravo.
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in oddaja>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
4
Pritisnite <Opcije> <Bris. okvirja>.
5
Določite vrsto in širino brisanja.
Brisanje okvirov na kopijah dokumentov
1
Pritisnite <Brisanje okvirja originala> in potrdite <Velik. originala>.
Če se velikost, prikazana v razdelku <Velik. originala>, razlikuje od velikosti izvirnika, pritisnite <Sprem.>, da izberete velikost. Optično lahko preberete samo velikosti izvirnikov, ki so prikazane na zaslonu na dotik.
2
Pritisnite <Naprej>.
3
Vnesite širino okvirja za brisanje.
Brisanje temnih obrob na kopijah knjig
Izbrišete lahko temne robove ter lise in obrise na sredini, ki se pojavljajo pri optičnem branju sosednjih strani v knjigi.
1
Pritisnite <Bris. okvirja knjige> in potrdite <Velik. originala>.
Če se velikost, prikazana v <Velik. originala>, razlikuje od velikosti knjige, pritisnite <Sprem.>, da izberete velikost. Optično lahko preberete samo velikosti izvirnikov, ki so prikazane na zaslonu na dotik.
2
Pritisnite <Naprej>.
3
Pritisnite <Center> ali <Strani> in vnesite širino brisanja.
Brisanje lukenj za vezavo na kopijah dokumentov
1
Pritisnite <Brisanje vezave>  <Naprej>.
2
Izberite mesto lukenj za vezavo in vnesite širino brisanja.
Če želite prilagoditi širino vsake obrobe posebej, pritisnite <Brisanje okvirja originala> ali <Bris. okvirja knjige>, nato pa pritisnite <Neodvisna nastavitev> za vnos širin brisanja.
Če uporabljate način <Brisanje vezave>, so tudi robovi, ki jih ne izberete, izbrisani za 4 mm.
6
Pritisnite <OK> <Zapri>.
7
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje/shranjevanje se začne.
8376-097