Obveščanje o koncu pošiljanja/shranjevanja po e-pošti

Prejmete lahko e-poštno obvestilo, da je pošiljanje/shranjevanje dokumentov končano. Tudi če dokumenti še čakajo na pošiljanje/shranjevanje, lahko z računalnikom ali prenosno napravo preverite stanje pošiljanja dokumentov. Če pride do napake, ste obveščeni o prejemnikih, za katere pošiljanje/shranjevanje dokumentov ni bilo mogoče.
Če želite prejemnika za obvestila izbrati v možnosti <Imenik>, ga morate registrirati vnaprej. Registriranje prejemnikov v imeniku
Če želite kot prejemnika za obvestila izbrati možnost <Oddaj meni>, morate svoj e-poštni naslov v podatkih o uporabniku registrirati vnaprej in se prijaviti z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
1
Položite izvirnik. Polaganje izvirnikov
2
Pritisnite <Skeniranje in oddaja>. Zaslon <Domov>
3
Na zaslonu z osnovnimi nastavitvami optičnega branja izberite prejemnika. Zaslon z osnovnimi nastavitvami optičnega branja
4
Po potrebi določite nastavitve optičnega branja. Osnovni postopki za optično branje originalov
5
Pritisnite <Opcije>  <Obvestilo o izvršenem opravilu>.
6
Določite pogoj za obveščanje in prejemnika za obveščanje.
Če izberete <Obvestilo za vsak rezultat>, se e-poštno obvestilo pošlje za vsako opravilo pošiljanja. Če izberete <Obv. samo ob napaki>, se e-poštno obvestilo pošlje le, ko pride do napake.
Za več informacij o prikazu in uporabi imenika glejte Imenik.
Če si želite ogledati vsebino poslanega dokumenta, izberite možnost <Pripni sliko ODD>. Tako bo prva stran e-poštnemu obvestilu priložena kot datoteka PDF.
7
Pritisnite <OK> <Zapri>.
8
Pritisnite  (Start).
Izvirniki se optično preberejo in pošiljanje/shranjevanje se začne. Ko je pošiljanje/shranjevanje končano, se e-pošta z obvestilom pošlje na navedeni naslov.
8376-09J