Prijava kot skrbnik

Prijavite se kot skrbnik, sicer ne boste mogli nastaviti pomembnih možnosti za omrežje in varnost. Če želite po končani nastavitvi nastaviti upravljanje uporabnikov, se morate prijaviti kot skrbnik. Privzeto uporabniško ime skrbnika je »Administrator«, privzeto geslo pa »7654321«. Če boste napravo uporabljali kot uporabnik »Administrator« (skrbnik), zaradi večje varnosti spremenite trenutno geslo. Spremenjeno geslo naj pozna samo skrbnik.
Uporabnika »Administrator« lahko onemogočite in nastavite, da imajo skrbniške pravice določeni uporabniki.
Inicializacija skrbniškega gesla
Če ste pozabili geslo za skrbnika, ga lahko ponastavite na privzeto geslo. Pritisnite  (Podatki o števcu/napravi)  <Pod. o napr./Drugo>  <Inicializacija gesla admin.>  vnesite licenčni ključ  pritisnite <Začni>  <OK>.
Če je bil uporabnik »Administrator« onemogočen, bo spet omogočen, ko inicializirate geslo. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
Inicializacijo skrbniškega gesla lahko prepoveste. <Prepoved inicializacije gesla administratorja>
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Prijava>.
3
Prijavite se s postopkom.
Preverjanje pristnosti s tipkovnico
1
Nastavite uporabniško ime in geslo.
Vnesite ime uporabnika s skrbniškimi pravicami in pritisnite <Naprej>.
Nastavite geslo in pritisnite <OK>.
2
Pritisnite <Prijava>.
Če niste spremenili skrbniškega gesla, je prikazano sporočilo s pozivom, da določite novo geslo. Pritisnite <Da> in nastavite novo geslo. Geslo morate potrditi tako, da ga dvakrat vnesete.
Če ste skrbniško geslo že spremenili, bodo funkcije na voljo po uspešni prijavi.
Po uporabi se odjavite.

Ko ste prijavljeni kot skrbnik

Po pritisku tipke  (Nastavit./Registr.) se odpre naslednji zaslon.
Če izberete <Osebne nastavitve> in spremenite elemente, ki jih je mogoče prilagoditi, se nastavitve registrirajo kot osebne nastavitve za uporabnike, ki se prijavijo v napravo.
Če izberete <Nastavitve naprave>, se nastavitve registrirajo kot nastavitve naprave.
Možnosti <Osebne nastavitve> in <Nastavitve naprave> sta na zaslonu <Nastavitve/Registracija> prikazani samo, če se prijavite s skrbniškimi pravicami.
8376-037