Izbira Ethernetnih nastavitev

Ethernet je standard, ki določa načine komunikacije v krajevnem omrežju. Komunikacijski sistem (polovični dupleks/polni dupleks) in vrsto Etherneta (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) je običajno mogoče nastaviti samodejno. Lahko pa jih nastavite tudi ločeno, če preklopite na ročno upravljanje.
<Nastavitve Ethernet gonilnika> obstaja za glavno in sekundarno linijo. Nastavitve registrirajte po potrebi.
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve Ethernet gonilnika>.
Če želite navesti Ethernetne nastavitve za sekundarno linijo, pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža> <Nastavitve sekundarne linije> <Nastavitve Ethernet gonilnika>.
3
Izberite Ethernetne nastavitve.
Običajno pritisnite <Da> v možnosti <Avto zaznava>. Komunikacijski sistem in vrsta Etherneta sta zaznana in samodejno konfigurirana.
Ročna izbira nastavitev za Ethernet
1
Pritisnite <Ne> v možnosti <Avto zaznava>.
2
Izberite komunikacijski sistem.
 <Polov. dupleks>
Izmenično pošiljanje/prejemanje. To možnost izberite, če je povezani usmerjevalnik nastavljen na polovično dupleksno komunikacijo.
 <Polni dupleks>
Hkratno pošiljanje/prejemanje. Na splošno praviloma izberite to možnost.
3
Izberite vrsto Etherneta.
Izberite <10BASE-T>, <100BASE-TX> ali <1000BASE-T> v možnosti <Ethernet tip>.
4
Pritisnite <OK>.
5
Pritisnite  (Nastavit./Registr.) <Da>.
8376-040