Nastavitev povezave z izbiro brezžičnega usmerjevalnika

Poiščete lahko brezžične usmerjevalnike, ki so na voljo za povezavo, in z zaslona naprave izberete želenega. Če je varnostni standard za brezžični usmerjevalnik WEP ali WPA/WPA2-PSK, vnesite ključ WEP ali PSK za omrežje. Potrdite in si zapišite napredne podatke o SSID-ju, omrežnem ključu, varnostnem standardu ali načinu preverjanja pristnosti/šifriranja idr. Preverjanje SSID in omrežnega ključa
Varnostne nastavitve
Če povezavo vzpostavite z izbiro brezžičnega usmerjevalnika, je način preverjanja pristnosti nastavljen na <Odprt sistem> oziroma je način šifriranja WPA/WPA2-PSK nastavljen na <Avto> (AES-CCMP ali TKIP). Če želite za preverjanje pristnosti WEP izbrati <Souporabljeni ključ> oziroma za šifriranje WPA/WPA2-PSK <AES-CCMP>, povezavo nastavite z možnostjo <Vpišite ročno>. Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev
Če je varnostni standard za brezžični usmerjevalnik WPA/WPA2-EAP, je način šifriranja nastavljen na AES-CCMP. Pred vzpostavljanjem povezave z brezžičnim omrežjem določite nastavitve preverjanja pristnosti IEEE 802.1X za napravo. Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X
1
Pritisnite  (Nastavit./Registr.).
2
Pritisnite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Brezžični LAN>  <Nastavitve brezžičnega LAN>  <Drugo (Ročna nast.)>.
3
Pritisnite <Izberite dostopno točko>.
Naprava začne iskati razpoložljive brezžične usmerjevalnike.
4
Izberite brezžični usmerjevalnik in vzpostavite povezavo z njim.
Če je varnostna nastavitev za brezžični usmerjevalnik WEP ali WPA/WPA2-PSK
1
Izberite brezžični usmerjevalnik, ki ga želite uporabiti, in pritisnite <OK>.
2
Pritisnite <WEP ključ> ali <PSK> in vnesite omrežni ključ.
3
Pritisnite <OK>.
Ko je konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
Če varnostna nastavitev za brezžični usmerjevalnik ni WEP ali WPA/WPA2-PSK
1
Izberite brezžični usmerjevalnik, ki ga želite uporabiti, in pritisnite <OK>.
Ko je konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
8376-03K