Delo z datotekami in mapami v drugih napravah

Napravo lahko uporabljate za izvajanje oddaljenih operacij, na primer preverjanje in brisanje datotek, v Izpopolnjeni prostor drugega večnamenskega tiskalnika Canon ali v strežniku Windows.
1
Pritisnite <Dostop do shranjenih datotek>. Zaslon <Domov>
2
Pritisnite <Mreža>.
3
Izberite napravo, do katere želite dostopati.
<Gor>
Pritisnite, da se premaknete eno raven višje.
<Preverj. podat. o pomnilniku>
Če izberete napravo in pritisnete <Podrob.>, lahko preverite informacije (protokol/pot) naprave.
Kot cilj lahko uporabite tudi osebno mapo. Če želite informacije o nastavitvah osebne mape, glejte Konfiguracija osebnih map.
4
Upravljajte datoteke in mape.
Upravljajte datoteke in mape.
Lokacija prikazane vsebine
Prikaže lokacijo (pot), kamor so shranjene datoteke in mape .
Shranjene datoteke in mape
Prikaže, ali so datoteke ali mape izbrane, ikone, ki označujejo vrsto datoteke ali mapo, imena, velikosti datotek in datume/ure, ko so bile datoteke shranjene.
Pritisnite <Ime> ali <Datum/Čas>, da seznam datotek in map razvrstite po imenu ali datumu/uri v naraščajočem () ali padajočem () vrstnem redu.
Če se prijavite z upravljanjem osebnega preverjanja pristnosti, se shrani zadnji uporabljen pogoj razvrščanja. Seznam elementov, ki jih je mogoče prilagoditi
Ko so datoteke izbrane, se oštevilčene ikone prikažejo v vrstnem redu, po katerem ste izbrali datoteke. Če tiskate več datotek hkrati, se natisnejo v tem zaporedju.
V skupnem prostoru je pripravljena mapa z imenom »mapa«.
Število izbranih datotek
Prikazuje število izbranih datotek.
<Izpis>
Natisne datoteke. Tiskanje datotek iz drugih naprav
<Postopki z mapo>
Pritisnite za ustvarjanje map.
<Prikaz slike>
Prikaže predogled datoteke. Po predogledu datoteke jo lahko tudi natisnete.
<Izbris izbire>
Prekliče izbor vseh datotek, izbranih z .
<Sprememba datoteke>
Pritisnite za prikaz menija za dodajanje datoteke ali za prikaz podrobnosti, brisanje ali preimenovanje izbrane datoteke.
Prikaz gumba za preklop
Pritisnite <Gor>, da se premaknete eno raven višje. Če želite posodobiti vsebino prikazanega zaslona, pritisnite .
Preimenovanje datoteke
Prikaz predogleda datoteke
Preverjanje podrobnosti datoteke
Brisanje datoteke
Optično branje in shranjevanje dokumentov
Ustvarjanje mape
Preverjanje podrobnosti mape
Ko je postopek dokončan, pritisnite <Prek. pov.>. Možnost <Prek. pov.> je prikazana, če so izpolnjeni vsi spodnji pogoji.
Preverjanje pristnosti uporabnikov ni izvedeno
Naprava je prijavljena v povezani datotečni strežnik
8376-0A5