Prikaže se sporočilo ali številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake)

Če se na zaslonu naprave ali vmesnika Daljinski UI prikaže sporočilo ali če se na zaslonu s podrobnostmi za dnevnik opravil ali poročilo o upravljanju komuniciranja prikaže številka, ki se začne z znakom »#« (koda napake), rešitev poiščite v naslednjih razdelkih.
8376-0RC