İç Sonlandırıcı için Zımba Değişimi

1
Sonlandırıcının ön kapağını açın.
2
Zımba kartuşunu dışarı çekin.
Kilidi açmak için yeşil tırnağı aşağıya doğru çekin ve düz bir şekilde dışarı doğru çekerken kutuyu hafifçe kaldırın.
3
Zımba kartuşundan boş zımba kutusunu çıkarın.
Zımba kutusunu ok işaretinin oradan tutun ve ok yönünde çıkarın.
4
Kutusundan yeni bir zımba kutusu çıkarın.
5
Yeni zımba kutusunu zımba kartuşuna yükleyin.
Zımba kutusunun ön ucundan çıkan plakayı zımba kartuşuna takın ve zımba kartuşuna yerleştirmek için zımba kutusunu indirin.
6
Zımba kartuşundaki yeşil plakayı tutun ve kartuşun içine doğru gidebildiği yere kadar itin.
7
Sonlandırıcının ön kapağını kapatın.
Kuru zımbalama, zımbanın yeniden konumlandırılması için otomatik olarak gerçekleştirilebilir.
8377-01J