Copy Tray-T

Aşağıdaki sonlandırma işlevlerini kullanabilirsiniz.
Sırala
Çıktılar, belgenin sayfa sırasına göre düzenlenmiş setler halinde sıralanır.
Grupla
Aynı orijinal sayfanın tüm çıktıları setler halinde birlikte gruplanır.
90 Derece Döndür
Her çıktı grubu, sırayla farklı yönlerde döndürülür.
90 Derece Döndür işlevini Inner 2way Tray-M ve Copy Tray-T ekipmanlarının her ikisi de takılıysa kullanabilirsiniz.

Çıktı Tepsisi

Baskılar bu tepsiye çıkarılır.

Yardımcı tepsi

Büyük boyutlu bir kağıda baskı alıyorsanız yardımcı tepsiyi çekin.
8377-02C