Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

"Inner Finisher-L" öğesinin kurulması, aşağıdaki sonlandırma işlevlerini kullanmanızı sağlar.
Sırala
Çıktılar, orijinalin sayfa sırasına göre düzenlenmiş setler halinde sıralanır.

Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets.

Offset
Each printout group is shifted in alternating layers.

Staple + Collate
The printouts are collated into sets arranged in page order and stapled (Corner/Double).

Staple + Group
All printouts of the same original page are grouped together into sets and stapled (Corner/Double).

Staple Free
The printouts are crimped and bound without using a staple. Katlanan kısma parmaklarınızla baskı uygulayarak kağıdı kolaylıkla bölebilirsiniz. Bu işlev, zımba tasarrufu yapmak ve çıktıları hızlıca bağlamak için kullanışlıdır.
Zımbasız özelliğiyle kullanılabilen kağıt türleri hakkında bilgi için bkz. Inner Finisher-L.
Zımbasız özelliğiyle kullanılamayan kağıt hakkında bilgi için bkz. Kağıt Sonlandırma için Kullanılamıyor. Zımba konumuna bağlı olarak aşağıdakiler kullanılamaz.
Kağıt iki taraflı yazdırma için kullanılamaz
Karma kağıt boyutları
Kullanım ortamı ve kağıt türüne bağlı olarak, katlanan kısım kolaylıkla bölünebilir.
El İle Zımbalama
Zımbalama aralığına kağıt yerleştirerek yazdırılan kağıdı el ile zımbalayabilirsiniz. Bir kullanım örneği olarak, belgedeki zımbaları çıkarıp, belgeyi kopyaladıktan veya taradıktan sonra tekrar zımbalayabilirsiniz.
"Inner Finisher-L" seçeneğinde "Inner 2/4 Hole Puncher-D" veya "Inner 4 Hole Puncher-D" seçeneğini kurarsanız çıktılarınızda delikler açabilirsiniz.

Dış Görünüm

Yardımcı Tepsi

Büyük boyutlu bir kağıdın çıktısını alıyorsanız, yardımcı tepsiyi çekin.

Çıktı Tepsisi

Kağıt, çıktı tepsisine çıkarılır.

Zımba Düğmesi

Kağıdı el ile zımbalıyorsanız, bu düğmeye basın (El ile Zımbalama). Kağıdı bu düğmeye basmadan da zımbalayabilirsiniz. Kağıdı yerleştirdikten sonra zımbalanacak kağıt için süreyi belirtebilirsiniz. <Zımbalyc Modunda Zımbalm Başlayana Kadarki Süre>

Zımbalama Aralığı

Kağıdı el ile zımbalamak için kağıdı yerleştirin. Kağıdı yerleştirdikten sonra zımbalanacak kağıt için süreyi belirtebilirsiniz.

Sağ kapak (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

Delgeç atıklarını atmak için açın.

Sol kapak (Inner Finisher-L)

Sıkışan kağıdı çıkarmak için açık, zımbalama ünitesine sıkışan zımbayı temizleyin veya zımba kartuşunu değiştirin.
Zımba Konumunu Seçme
El ile Zımbalama
Delgeç Delikleri Açma
Zımbala özelliğiyle kullanılabilen kağıt türleri hakkında bilgi için bkz. Inner Finisher-L.
Zımbaların zımba kartuşunu değiştirmek için, bkz. Zımba Doldurma (İsteğe Bağlı).
Kağıt sıkışması veya zımba sıkışmasını temizlemek için bkz. Kağıt Sıkışmalarının Giderilmesi ve Zımba Sıkışmalarını Giderme (İsteğe Bağlı).
Kağıt türüne bağlı olarak bağlanabilen maksimum yaprak sayısı geçerli olmayabilir. Bu durumda, kağıt türünü değiştirin veya bağlanacak yaprak sayısını azaltın.
Sırala ve grupla
Sırala veya grupla işleviyle birlikte <Ofset> seçimini yaparsanız, her bir çıktı grubu kaydırılır.
Zımbalayıcılar
Zımbalama modunu kullanırken, iş sırasında çıktı tepsisinden kağıt destesini çıkarmayın. İş tamamlandığında, kağıt destesini çıkarın.
"Zımbalama ünitesine zımba yükleyin." mesajı görünürse, zımbalar tükeniyor demektir. İlerlemek için, zımba kutusunu değiştirin.
Tepsi en düşük konuma ulaştığında veya 30 set zımbalandığında, çıktı geçici olarak durur. Çıkan tüm kağıtları aldığınızda, yazdırma işlemi devam eder.
8377-029