Belirli Bir Fonksiyon İçin Uygun Kağıt Kaynağını Otomatik Olarak Seçme

<Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> seçeneğinin <Açık> olarak ayarlandığı kağıt kaynakları, <Kağıt Seç>, <Oto> olarak ayarlandığında otomatik olarak seçilir. <Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> seçeneğinin <Kapalı> olarak ayarlandığı kağıt kaynakları, manuel olarak seçilmedikleri sürece seçilmezler.
Kağıt kaynağının otomatik olarak seçilebilmesi için her kağıt kaynağı için aşağıdaki kağıt tiplerinden biri seçilmelidir.
1 Taraflı Yazdırma: İnce*1, Düz, Geri Dönüşümlü, Ağır*1, Renkli*1 (beyaz)
2 Taraflı Yazdırma: İnce*1, Düz, Geri Dönüşümlü, Ağır*1, Renkli*1 (beyaz)
*1 Yalnızca her iki tarafına da yazdırılabilen kağıtlar kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. 2 Taraflı Kopyalama/2 Taraflı Yazdırma İçin Kullanılabilen Kağıtlar.
Kopyala oranı <Oto> olarak ayarlandığında kağıt kaynağı otomatik olarak seçilmez.
Aşağıdaki modlardan biri ayarlandığında kağıt kaynağı otomatik olarak seçilmez.
Kitapçığına
N Sayfa 1 Arada, Kimlik Kartı Kopyalama
Döndür + Sırala, Döndür + Grupla
En az bir kağıt kaynağının seçilmesi gerekir. Ancak yalnızca çok amaçlı tepsiyi <Açık> olarak ayarlayamazsınız.
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Kağıt Besleme Ayarları>  <Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> seçeneğine basın.
3
İşlevi seçin.
<Diğer>, rapor yazdırırken kullanılan bir kağıt kaynağı için ayarları yapmanızı sağlar.
4
Otomatik olarak seçilmesini istediğiniz her kağıt kaynağı için <Açık> seçeneğini belirleyin.
3. adımda <Kopya> seçeneğini belirlediyseniz
Renk seçiminin dikkate alınıp alınmayacağını ayarlayın.
<Rengi Dikkate Al> onay kutusunu işaretlerseniz, makine otomatik olarak renkli kopyalama/yazdırma için bir kağıt kaynağı ile siyah beyaz kopyalama/yazdırma için bir kağıt kaynağı arasında <Renge Göre Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> altında belirtilen ayarlara göre geçiş yapar.
3. adımda <Yazıcı> seçeneğini belirlediyseniz
Bir gruba birden fazla kağıt kaynağının eklenip eklenmeyeceğini ayarlayın. Kağıt kaynağı gruplaması belirtildiyse, bir gruba ait herhangi bir kağıt kaynağını belirterek yazdırma işlemi gerçekleştirdiğinizde kağıt kaynağı seçimi otomatik olarak bu grubun içinde yapılır. Kağıt kaynağı gruplamasını belirtmek için <Grup Kullan> onay kutusunu işaretleyin, her kağıt kaynağını koymak istediğiniz bir grup seçmek için <Değiştir> seçeneğine basın ve ardından <Tamm> seçeneğine basın.
Yazdırma işlemi sırasında kağıt biterse ve otomatik seçime ayarlanmış başka bir kaynakta yatay olarak yerleştirilmiş, aynı boyuta sahip kağıt (A4R ve LTRR) varsa aşağıda belirtildiği gibi işlem, fonksiyona bağlı olarak değişiklik gösterir.
<Kopya>, <Yazıcı> ve <Saklanan Dosyalara Erişim>: Makine yatay olarak yerleştirilmiş bir kağıt kaynağına geçmeden, yazdırma işlemini durdurur.
Yukarıdakiler dışındaki fonksiyonlar: Makine yatay olarak yerleştirilmiş bir kağıt kaynağına geçer ve yazdırma işlemine devam eder.
5
<Tamm>  <Tamm> seçeneklerine basın.
8377-014