Çok Amaçlı Tepside Kullanılacak Kağıt Boyutunun ve tipinin Sabitlenmesi

Çok amaçlı tepsiyle her zaman aynı kağıt boyutunu ve tipini kullanıyorsanız çok amaçlı tepsi için kağıt boyutu ve tipi ayarlarını sabitlemeniz önerilir. Çok amaçlı tepsinin içine her kağıt yüklediğinizde ayarlarla uğraşmaya zaman harcamayacağınızdan bunu yapmanız faydalı olacaktır.
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Kağıt Ayarları>  <Çok Amaçlı Tepsi Varsayılanları> seçeneklerine basın.
3
<Önayarı Kullan>  <Kaydet> seçeneklerine basın.
4
Kağıt boyutunu seçin.
Standart boyutlu kağıt kaydederken
Özel boyutlu kağıt kaydederken
Zarf kaydederken
5
Kağıt tipini seçin ve <Tamm> seçeneğine basın.
<Düz> seçildiğinde, kağıt ağırlığını seçmek için <Düz Kağıt Gramaj Ayarları> seçeneğine basabilirsiniz.
6
<Tamm> öğesine basın.
7
<Kapat> öğesine basın.
8377-012