Dahili Sonlandırıcıdaki Kağıt Sıkışmaları

1
Ana ünitenin sağ kapağını açın.
2
Kağıdın çıktı alanına veya ters çevirme ünitesine sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Kağıt sıkışmışsa ok yönünde yavaşça çekip çıkarın.
3
Sonlandırıcının sol kapağını açın.
4
Kolu tutun () ve dahili sonlandırıcıyı sola doğru kaydırın.
5
Dahili sonlandırıcıda kağıt sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin.
Girişteki kılavuzu kaldırın.
Kağıt sıkışmışsa ok yönünde yavaşça çekip çıkarın.
Kılavuzu ilk konumuna getirin.
Delgeç Ünitesi takılı iken:
Delgeç ünitesinin ön kapağını açın.
Sıkışan kağıdı delgeç ünitesinin çıkışına beslemek için yeşil düğmeyi çevirin.
Kağıt delgeç ünitesinin çıkışından dışarı çıkarsa kağıdı ok yönünde yavaşça çekip çıkarın.
Delgeç ünitesinin ön kapağını kapatın.
6
Dahili sonlandırıcıyı ilk konumuna getirin.
7
Sonlandırıcının sol kapağını kapatın.
Yarıda kalan işlemi devam ettirmek veya kağıt sıkışmalarını gidermek için ekrandaki talimatları izlemeye devam edin.
8377-022