Kullanıcı Kılavuzu'nu Görüntüleme

Bu bölümde, Kullanıcı Kılavuzu belgesinde kullanılan işaretler, düğmeler, ekranlar ve diğer öğeler açıklanmaktadır. Uyarılar ve dikkat edilecek noktalar, makineyle birlikte verilen "Önemli Güvenlik Talimatları" belgesinde de verilmiştir. Bu talimatlara da bakın.
İşaretler
Güvenliğe ilişkin ikazlar, kısıtlamalar ve makinenin taşınmasına ilişkin ikazlar, yararlı ipuçları ve diğer bilgiler aşağıdaki işaretlerle belirtilir.
Doğru bir biçimde yerine getirilmediğinde kişilerin ölümüne ya da ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilecek uyarı gerektiren işlemleri belirtmektedir. Makineyi güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için, her zaman bu uyarılara uyun.
Bir ürün hatasından ziyade makinenin uygunsuz kullanımından kaynaklanan kişisel yaralanma veya maddi hasar riskini önlemeye yönelik önlemi belirtmektedir. Makineyi güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için, bu noktalara her zaman dikkat edin.
Yapılmaması gereken bir işlemi gösterir. Bu maddeleri dikkatle okuyun ve anlatılan işlemleri yapmadığınızdan emin olun.
Bu makineyi kullanırken her zaman uyulması gereken önemli işletim gereksinimlerini ve kısıtlamaları belirtir. Makinenin yanlış çalışmasından kaynaklanan arızaları, hataları veya maddi hasarları önlemek için her zaman bu önemli maddelere uyun.
İşlemin temizliğini belirtir veya yordam için ek açıklamalar içerir.
Makinenin kullanımına yönelik faydalı işlevleri veya ipuçlarını gösterir.
Tuşlar ve düğmeler
Dokunmatik panel ekranında görüntülenen düğmeler ve bilgisayar ekranındaki düğmeler aşağıdaki gibi gösterilir.
Tür
Örnek
Kumanda paneli üzerindeki tuşlar
Dokunmatik panel ekranındaki düğmeler*
<Fonksiyon Ayarları>
<İptal>
Bilgisayar ekranında görüntülenen düğmeler ve diğer metin arabirimleri
[Preferences]
[OK]
* Dokunmatik ekran panelindeki bir düğmeye dokunma işlemi, Kullanıcı Kılavuzu belgesinde "Basma" olarak belirtilmiştir.
Ekran
Kullanım Kılavuzunda kullanılan ekranlar modele, isteğe bağlı donanıma ve versiyona bağlı olarak makinenizin ekran görüntüsünden farklı olabilir.
Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak, belirtilen ekran içeriğinin bir kısmı bilgisayarınızdan farklı olabilir.
Sürüm yükseltmelerinden dolayı sürücüler ve yazılımlar için ekran içeriği farklılık gösterebilir.
Resimler
Aksi belirtilmedikçe, Kullanıcı Kılavuzu'nda kullanılan resimler aşağıdaki seçeneklerin yüklü olduğu "imageRUNNER C3226i"dan alınmıştır.
Cassette Feeding Unit-AW
8377-003