Alt Hattın Güvenlik Duvarını Yapılandırma

Alt hat ile iletişim için yalnızca belirtilen IP adresine sahip cihazlarla iletişime izin verilip verilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Alt hat için yalnızca IPv4 adresleri kaydedilebilir.
İletişim için kullanılabilen ve varsayılan olarak kaydedilen özel durum adresleri ve özel durum bağlantı noktası numaraları hakkında bilgi için bkz. Yönetim Fonksiyonları.
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Ağ> <Alt Hat Ayarları>  <Güvenlik Duvarı Ayarları> seçeneğine basın.
3
<IPv4 Adres Filtresi> öğesine basın.
4
<Giden Filtresi> veya <Gelen Filtresi> seçeneğini belirleyin.
Makineden bilgisayara gönderilen verileri kısıtlamak için <Giden Filtresi> seçeneğini belirleyin.
Bilgisayardan alınan verileri kısıtlamak için <Gelen Filtresi> seçeneğini belirleyin.
5
<Filtre Kullan> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın, <Varsayılan Politika> öğesini seçin, ardından <Kaydet> seçeneğine basın.
<Varsayılan Politika> için, <Reddet> öğesini seçerek sonraki adımda yalnızca <İstisna Adresler> içinde belirtilen IP adresine sahip cihazlarla iletişime izin verin veya <İzin Ver> öğesini seçerek bu cihazlarla iletişimi reddedin.
<Varsayılan Politika> için <Reddet> seçilirse, çok noktaya yayın veya yayın adreslerine gönderme için kısıtlamalar geçerli olmaz.
6
Özel durum adreslerini ayarlayın.
Önceki adımda belirlenen <Varsayılan Politika> seçeneğinin özel durumu olarak belirlenecek IP adreslerini belirtin. Aşağıda açıklanan giriş yöntemlerinden birini seçin.
<Tek Adres>
Özel durum olarak belirlenecek bir IP adresi girin.
<Aralık Adresi>
Bir IP adresi aralığı belirtin. <İlk Adres> ve <Son Adres> için ayrı bir adres girin.
<Ön ek Adresi>
Ön ek (ağ adresi) içeren bir adres aralığı belirtin. <Adres> için bir ağ adresi girin ve <Önek Uzunluğu> alanında ağ adresi uzunluğunu belirtin.
Aktarım filtresi/alım filtresi için özel durum adreslerinin ayarlanması
1
IP adresi giriş yöntemini seçin ve özel durum adreslerini girin.
2
<Sonraki> öğesine basın.
3
Gerekirse bağlantı noktası numarasını ayarlayıp <Tamm> seçeneğine basın.
Bir bağlantı noktası numarası belirtip belirtmeyeceğinizi seçin. Özel durum adresi için bir bağlantı noktası numarası belirterek ayrıntılı iletişim kısıtlamaları yapılandırabilirsiniz.
<Belirleme>
Özel durum adresi ayarı, belirtilen IP adresinden alınan tüm iletişimler için geçerli olur.
<Belirle>
Özel durum adresi ayarı yalnızca belirlenen bağlantı noktası numarası kullanılarak belirtilen IP adresinden alınan iletişimler için geçerli olur. <Ekle> seçeneğine basın, bağlantı noktası numarasını girin ve <Tamm> düğmesine basın. Bir özel durum adresi başına 50 adede kadar bağlantı noktası kaydedebilirsiniz.
Bir özel durum adresini düzenlemek için
5. adımda gösterilen ekranda düzenlemek istediğiniz özel durum adresini seçin ve düzenleme ekranını görüntülemek için <Düzenle> seçeneğine basın.
7
<Tamm> öğesine basın.
8
 (Ayarlar/Kayıt)  (Ayarlar/Kayıt) <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> seçeneğine basın.
Günlükteki engellenmiş iletişim isteklerini denetleme
Güvenlik duvarı tarafından engellenen son 100 iletişim  (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler>  <Ağ>  <Güvenlik Duvarı Ayarları>  <IP Adresi Blok Kaydı> bölümünden görüntülenebilir. Engellenen iletişim geçmişi, Uzak UI’nden CSV biçiminde aktarılabilir. Günlüğü Dosya Olarak Aktarma
<Varsayılan Politika> <Reddet> olarak ayarlanırsa, güvenlik duvarı tarafından engellenen iletişim geçmişi <IP Adresi Blok Kaydı> bölümünde görüntülenmez.
8377-0E1