Proxy Ayarlama

Proxy (veya HTTP proxy sunucusu), özellikle de Web sitelerinde gezinme gibi ağ dışındaki kaynaklarla iletişim kurulurken diğer aygıtlar için HTTP iletişimini gerçekleştiren bir bilgisayar veya yazılımı ifade eder. İstemci aygıtları, proxy sunucusu üzerinden dış ağa bağlanır ve dış kaynaklarla doğrudan iletişim kurmaz. Proxy ayarlanması yalnızca iç ve dış ağlar arasındaki trafiğin yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmiş güvenlik için yetkisiz erişimi de engeller ve virüsten koruma işlevini de birleştirir. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator veya NetworkAdmin ayrıcalıkları gereklidir.

1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <Proxy Ayarları> seçeneğine basın.
3
<Proxy Kullan> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın, gerekli ayarları yapılandırın ve <Tamm> seçeneğine basın.
<Sunucu Adresi>
Kullanılacak proxy sunucusunun adresini girin. Ortamınıza bağlı olarak IP adresini veya ana bilgisayar adını belirtin.
<Port Numarası>
Kullanılacak proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.
<Aynı Alan Adında Proxy Kullan>
Aynı etki alanındaki cihazlarla iletişim kurarken de proxy sunucusunu kullanmak istiyorsanız <Açık> seçeneğini belirleyin.
Bu ayar, yalnızca ana hattın proxy ayarları ekranı için görüntülenir.
<Kimlk Doğrulmy Ayarla>
Proxy sunucusu kimlik doğrulama fonksiyonunu kullanmak için bu düğmeye basıp kimlik doğrulama fonksiyonunu yapılandırın. Gösterilen ekranda <Açık> düğmesine basın, proxy kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adı ile parolayı girin ve <Tamm> seçeneğine basın.
4
 (Ayarlar/Kayıt)  (Ayarlar/Kayıt) <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> seçeneğine basın.
8377-0E2