Bellek Medyası Kullanımını Kısıtlama

USB bellek cihazları gibi bellek medyaları kolaylık sağlasa da, doğru yönetilmemesi durumunda bilgi sızıntısı kaynağı da olabilirler. Bu bölümde bellek medyası kullanımını yasaklama ve taranan belgeler bellek medyasına kaydetmeyi yasaklama ya da bellek medyasına kaydedilen verileri yazdırma prosedürleri açıklanmaktadır. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator veya DeviceAdmin ayrıcalıkları gereklidir.
 (Ayarlar/Kayıt) <Fonksiyon Ayarları>  <Dosyaları Sakla/Eriş>  <Bellek Ortamı Ayarları>  <Tara/Yazdır Fonksiyonunu Kullan>  <Tarama Fonksiyonunu Kullan> veya <Yazdırma Fonksiyonu Kullan>  <Tamm>  (Ayarlar/Kayıt)  (Ayarlar/Kayıt)  <Ayar Değş. Uygula>  <Evet> için <Kapalı> seçeneğini belirleyin
8377-0EF