Hata Oluştuğunda E-posta Bildirimi Gönderme

Tonerin değiştirilmesi veya bir kağıt sıkışıklığının düzeltilmesi gerektiğinde önceden belirtilmiş bir e-posta adresine bildirim gönderebilirsiniz.

Hedefi ve Gönderilecek Bilgileri Belirtme

1
Uzak UI’yi başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...] seçeneğine tıklayın.
4
Ayarları gereken şekilde belirtin.
[Destination to Notify]
E-posta adresi girin.
[Notify When]
Gönderilecek bilgileri seçin.
En çok beş hedef kaydedebilirsiniz.
5
[OK] seçeneğine tıklayın.
E-posta gönderme sonucu [Job Log] içindeki [Status Monitor/Cancel] alanından denetlenebilir.
Bu ayar yalnızca Administrator ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı tarafından belirtilebilir.
Bu ayar yalnızca aynı seri makinelerden/makinelere alınabilir/aktarılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Settings/Registration Basic Information] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
8377-0FJ