Tarama

Kağıt orijinalleri taramak, bunları PDF gibi, bilgisayar tarafından yaygın olarak desteklenen elektronik dosyalara dönüştürmenizi sağlar. Dönüştürülen dosyalar, makineden e-posta ekleri olarak gönderilebilir ya da bir dosya sunucusuna kaydedilebilir. Bu bölümde, kolay taramaya ilişkin çeşitli kullanışlı fonksiyonlar ve ayrıca temel işlemler açıklanmaktadır.

Temel İşlemlere Giriş

Bu bölümde, Tarama Temel Özellikleri ekranı ve temel gönderme / kaydetme yöntemleri açıklanmaktadır.

Temiz Tarama Yapma

Bu bölümde, bulanık fotoğraflar, koyu kağıt nedeniyle okunaksız metin ve koyu kenarlık belirmesi gibi sorunları çözmeye yönelik yöntemler açıklanmaktadır.

Çeşitli Türde Orijinalleri Tarama

Çok sayfalı orijinalleri ve birden çok belgeden oluşan orijinalleri verimli bir şekilde tarayabilirsiniz.

Etkili, Güvenilir, Güvenli

Bu bölümde, çalışma verimliliğini yükseltmek, işlem hatalarını azaltmak ve güvenliği artırmak için çeşitli fonksiyonlar açıklanmaktadır.

Bilgisayar Kullanarak Tarama

Taranan bir belgeyi bilgisayarda düzenliyorsanız, kolaylık olması için bunu doğrudan bilgisayara kaydedin.
8377-08Y