<Çıktı Raporu İçin Varsayılan Ayarlar>

İletim Sonucu Raporu ve İletişim Yönetimi Raporu gibi raporlar yazdırıldığında kullanılan varsayılan ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<2-Yönlü Yazdırma>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Ortak>  <Baskı Ayarları>  <Çıktı Raporu İçin Varsayılan Ayarlar>
Raporu kağıdın her iki yüzüne yazdırmaya ilişkin ayarları belirtin.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<2-Yönlü Yazdırma>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
8377-0JA