<Harici Arayüz>

Harici arayüzler ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<USB Ayarları>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Harici Arayüz>
USB bağlantısı ayarlarını belirtin.
<USB Cihazı Olarak Kullan>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Harici Arayüz>  <USB Ayarları>
Makinenin USB cihazı olarak kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<USB Cihazı Olarak Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Bu <Kapalı> olarak ayarlanırsa USB kablosu ile bağlanmış bir bilgisayardan yazdırma ve tarama işleri yapılamaz.
<USB Giriş Cihazı İçin AddOn Sürücüsü Kullan>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Harici Arayüz>  <USB Ayarları>
USB giriş cihazı bağlantıları için AddOn sürücüsünün kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<USB Giriş Cihazı İçin AddOn Sürücüsü Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Klavye veya kart okuyucu gibi bir cihazı kullanan AddOn uygulamasının tipine bağlı olarak bu ayarı <Açık> yapmanız gerekebilir. Bunu <Açık> olarak ayarlamanız gerekip gerekmediğini kontrol etmek için kullandığınız AddOn uygulamasının kılavuzuna bakın veya satıcınıza ya da servis temsilcinize başvurun.
<USB Depolama Cihazı İçin AddOn Sürücüsü Kullan>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Harici Arayüz>  <USB Ayarları>
USB harici saklama için AddOn sürücüsünün kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<USB Depolama Cihazı İçin AddOn Sürücüsü Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
USB harici bellek cihazı kullanan AddOn uygulamasının tipine bağlı olarak bunu <Açık> olarak ayarlamanız gerekebilir. Bunu <Açık> olarak ayarlamanız gerekip gerekmediğini kontrol etmek için kullandığınız AddOn uygulamasının kılavuzuna bakın veya satıcınıza ya da servis temsilcinize başvurun.
<USB Saklama Cihazı Kullan>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Harici Arayüz>  <USB Ayarları>
USB harici saklama cihazlarının kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<USB Saklama Cihazı Kullan>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
<Yazıcı Sürücüsünün Oto Yüklenmesini Engelle>
 (Ayarlar/Kayıt)  <Tercihler>  <Harici Arayüz>  <USB Ayarları>
Bu, USB ile bağlı birden fazla makineye sahip makineler arasında geçiş yaparken yeni bir yazıcı sürücüsünün kurulmasını önlemenizi sağlar.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Yazıcı Sürücüsünün Oto Yüklenmesini Engelle>
<Açık>, <Kapalı>
Hayır
Hayır
Evet
C
Settings/Registration Basic Information
Birden fazla makineyi bağlamak için bunu <Kapalı> olarak ayarlayın.
8377-0HW