Tarih ve Saati Ayarlama

Makinenin tarihini ve saatini ayarlayın. Belirtilen zamanda otomatik e-posta gönderme gibi durumlarda tarih ve saat kullanıldığından, bu ayarlar düzgün yapılmalıdır.
1
 (Ayarlar/Kayıt) tuşuna basın.
2
<Tercihler>  <Saat/Enerji Ayarları>  <Tarih/Saat Ayarları> seçeneğine basın.
3
Tarih ve saati girin.
 <Saat Dilimi>
Bulunduğunuz yerin saat dilimini girin.
Saat dilimini değiştirmek için <Set> seçeneğine basın ve saat dilimini seçin.
UTC, Universal Coordinated Time’ın (Eşgüdümlü Evrensel Saat) kısaltmasıdır. Tüm ülkeler için standart (saat dilimi), UTC bazında belirlenir. İnternet üzerinden iletişim için saat diliminin doğru olması önemlidir.
 <Günışığı Yarar. Süresi>
Gün ışığından yararlanma saatini ayarlamak için <Açık> seçeneğine basın ve <Bşlng. Trh.> ile <Bitiş Tarihi> tarih ve saatini girin. Tarihi ayarlamak için günü ve haftayı belirtin.
Gün ışığından yararlanma saati ayarlandıysa, yaz mevsiminde belirtilen bir dönemde saat, saat dilimine göre bir saat ileri alınabilir.
Tarih ve saat
Yıl için 4 basamak, ay ve gün için 4 basamak ve saat için geçerli saatin ekranda görüntülendiği şekliyle 4 basamak girin.
Tarih ve saatin sırası, ülkeye/bölgeye göre değişebilir.
Girilen saat 24 saat formatındadır.
Hata yaparsanız  (Temizle) seçeneğine basın ve yıldan başlayarak değerleri tekrar girin.
4
<Tamm> öğesine basın.
<Saat Dilimi> veya <Günışığı Yarar. Süresi> ayarını değiştirdiyseniz gücü kapatarak makineyi yeniden başlatmanız gerekir. Makineyi KAPATMAK için güç anahtarına basın (Makineyi Kapatma). Dokunmatik panel ekranı ve göstergeleri kapandıktan sonra en az 10 saniye geçtiğinde makineyi tekrar AÇIN (Makineyi Açma).
8377-038