Ağ Bağlantısı Yöntemini Seçme

Makineyi bilgisayarlar gibi cihazlara bağlama yöntemini seçebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı yöntemleri sunulmaktadır.
Yalnızca kablolu LAN
Yalnızca kablosuz LAN
Eşzamanlı kablolu LAN ve kablosuz LAN
Eşzamanlı kablolu LAN ve başka bir kablolu LAN
Eşzamanlı kablolu LAN ve kablosuz LAN veya eşzamanlı kablolu LAN ve başka bir kablolu LAN kullanıldığında, makinenin LAN bağlantı noktasından bağlanan hatta "ana hat", kablosuz LAN veya başka bir kablolu LAN'dan bağlanan hatta ise "alt hat" denir.
 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler>  <Ağ>  <Arabirim Seçin> arabirimi seçin  <Tamm>
<Kablosuz LAN> veya <Kablolu LAN + Kablosuz LAN> öğesini seçtiyseniz
<Kablosuz LAN Ayarları> ayarları silinir.
Kablosuz LAN’ı ana hat, kablolu LAN’ı alt hat olarak ayarlayamazsınız.
Kablolu LAN (Alt Hat) Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
<Uyku Modunda Enerji Kullanımı> öğesini <Yüksek> olarak ayarlayın. <Uyku Modunda Enerji Kullanımı>
8377-03C