Diğer Cihazlardaki Dosyaları Yazdırma

Başka bir Canon çok fonksiyonlu yazıcının Gelişmiş Alan bölümünde veya bir Windows sunucuda kayıtlı dosyaları doğrudan yazdırmak için makineyi kullanabilirsiniz.
1
<Saklanan Dosyalara Erişim> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
2
<Ağ> öğesine basın.
3
Erişmek istediğiniz cihazı seçin.
Ekrandaki öğeler ve bunları kullanma talimatları hakkında bilgi için bkz. Diğer Cihazlardaki Dosyalar ve Klasörlerle Çalışma.
4
Bir dosya seçin ve <Yazdır> seçeneğine basın.
PDF veya XPS dosyalarını seçerseniz, 6. Adıma geçin.
Tek seferde aynı klasörde en fazla 6 dosya seçip yazdırabilirsiniz.
5
Kağıt kaynağını seçin ve <Tamm> seçeneğine basın.
6
Sayı tuşlarını kullanarak baskı sayısını girin.
4. adımda birden fazla dosya seçerseniz, <Kopya Sayısı Değiştir> seçeneğine basın ve baskı sayısını girin.
7
Yazdırma ayarlarını gerektiği gibi belirtin.
Yazdırma ayarları için bkz. Ayar Ekranı ve Kayıtlı Dosyaları Yazdırmaya İlişkin İşlemler.
Parolalı bir PDF dosyasını yazdırmak için, <Seçenekler>  <Dok. Açma Parolası>  <Anahtar Şifre> veya <İlke Parolası> seçeneğine basın, parolayı girin ve <Tamm> seçeneğine basın. Yazdırmayı yasaklayan PDF dosyalarını yazdırmak veya yalnızca düşük çözünürlüklü yazdırılmasına izin verilen PDF dosyalarını yüksek çözünürlüklü yazdırmak için belirlenen parolayı girin.
8
<Yazdırmayı Başlat> öğesine basın.
Yazdırma başlar.
Yazdırmayı iptal etmek için, <İptal>  <Evet> seçeneğine basın.
8377-0A6