Скасування завдань копіювання/друку

Якщо на панелі керування натиснути кнопку  (Стоп) під час обробки завдання надсилання/друку й відображається екран, що веде до вікна <Завдання надсил.>/<Завдання друку>, поточне завдання надсилання/друку призупиняється та з’являється вікно <Завдання надсил.>/<Завдання друку>.
Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і натисніть <Скасувати>.
Екрани, що ведуть до вікна <Завдання надсил.>/<Завдання друку>
Екран <Головний>
Екран <Print>
Основні екрани меню  (Монітор стану) (<Копіювання/Друк>, <Надіслати>, <Отримання>, <Store>, <Витратні мат./Інше>)
Екран <Visual Message Settings>
Якщо натиснути кнопку  (Стоп) на панелі керування, коли виконується завдання надсилання/друку й відображається екран <Факс>/<Сканувати й надіслати>, з’явиться спливаючий екран, що скасовує поточне завдання. Коли виконується кілька завдань, ви можете вибрати, яке завдання скасувати: виконане останнім чи поточне, процес надсилання якого триває. (<Завд., яке скасовується під час натискю клавіші Стоп>)
Якщо є завдання, що розпочалося після натискання кнопки  (Стоп) на панелі керування, завдання виконується.
Щоб отримати вказівки щодо скасування завдань на екрані <Копіювання> або екрані <Факс>, див. розділ «Скасування копіювання» або «Скасування надсилання факсів».
8378-05A