Реєстрація групи на кнопку виклику одним дотиком

Адресати, зареєстровані на кнопки виклику одним дотиком, можна об’єднати в групу та зареєструвати як одного адресата.
1
Натисніть <Параметри адр./переадр.>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Реєстр. кнопки викл. одним дот.>.
3
Виберіть кнопку виклику одним дотиком, на яку потрібно зареєструвати, і натисніть кнопку <Реєструвати/редагувати>.
4
Натисніть <Група>.
5
Натисніть <Ім’я>  введіть ім’я групи, а потім натисніть кнопку <OK>.
6
Натисніть <Ім’я д/викл. одним дот.>  введіть назву кнопки виклику одним дотиком, яка має відображатися, і натисніть кнопку <OK>  <Далі>.
7
Виберіть адресатів, яких потрібно зареєструвати в групі.
Натисніть <Дод. з кнопки викл.одн.дот.>  виберіть адресата натисніть <OK>.
8
Натисніть <OK>  <Закрити>.
8378-05S