Вибір типу оригіналу для копіювання

Можна вибрати оптимальну якість зображення для копіювання залежно від типу оригіналу, наприклад оригінали лише із символами чи журнали з фотографіями.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Copy>. Екран <Головний>
3
Натисніть кнопку <Додаткові функції> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
4
Натисніть <Тип оригіналу>.
5
Виберіть тип оригіналу.
Відомості про типи оригіналу див. на екрані довідки, що відображається в разі натискання кнопки у верхньому правому куті екрана.
Щоб налаштувати рівень пріоритетності обробки тексту/фото, натисніть <Регулювання рівня> виберіть <Пріоритет тексту> або <Пріоритет фотозображень>.
Для тонких чорно-білих оригіналів, як-от газет, рекомендовано встановити параметр <Додаткові функції>  <Насиченість>  <Насиченість фону>  <Auto>. Основні операції копіювання
6
Натисніть <OK>  <Закрити>.
7
Натисніть кнопку  (Пуск).
Почнеться копіювання.
8378-062