Повторний виклик параметрів копіювання, які використовувалися раніше (попередні параметри)

Можна викликати параметри копіювання, які використовувалися раніше. Перед копіюванням можна змінювати окремі значення викликаних параметрів.
Три останні збережені в пам’яті параметри не видаляються навіть у разі вимкнення живлення від електромережі.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Copy>. Екран <Головний>
3
Натисніть кнопку <Додаткові функції> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
4
Натисніть <Попередні параметри>.
5
Виберіть параметри для виклику та натисніть кнопку <OK>.
Якщо використовується функція керування персональною автентифікацією, апарат викликає параметри, визначені раніше користувачем, який наразі виконав вхід у систему на апараті.
6
Натисніть кнопку  (Пуск).
Почнеться копіювання.
8378-074