Пропускати пусті сторінки під час друку

Апарат може під час сканування виявляти пусті сторінки та друкувати всі сторінки, окрім пустих.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Copy>. Екран <Головний>
3
Натисніть кнопку <Додаткові функції> на екрані основних функцій копіювання. Екран основних функцій копіювання
4
Натисніть <Пропускати пусті сторінки>.
5
Виберіть колір оригіналів, який потрібно пропускати.
Щоб пропускати пусті оригінали незалежно від кольору, виберіть <Усі кольори>. Щоб пропускати пусті оригінали лише білого кольору, виберіть <Тільки білі>.
Якщо у <Вибір кольору> встановлено параметр, відмінний від <Авто (Кольор./Ч/Б)>, виконуються ті ж операції, що й для <Усі кольори>, навіть у разі вибору <Тільки білі>.
6
Натисніть <Регулювання рівня розпізн.>, задайте точність виявлення пустого паперу, а потім натисніть <OK>.
Натискання <+> підвищує точність виявлення.
7
Натисніть <OK>  <Закрити>.
8
Натисніть кнопку  (Пуск).
Почнеться копіювання.
Якщо формат оригіналу менший, ніж установлений формат сканування, його може бути пропущено неправильно.
Щоб перевірити кількість надрукованих сторінок, виконайте описану нижче процедуру.
 (Монітор стану)  <Копіювання/Друк>  <Журнал завдань>  виберіть документ  <Докладні відомості>  перевірте число, що відображається для параметра <К-ть стор. оригіналу>.
Число, відображене на екрані стану й у звіті, враховує пустий папір. Перевірка стану копій/роздруківок
Лічильник копій не враховує заощаджений пустий папір, але лічильник сканувань враховує такі сторінки.
8378-072