2-сторонній двопрохідний пристрій подавання

Індикатор завантаження оригіналу

Починає світитися, коли в лоток подавання оригіналів завантажено документи.

Кришка пристрою подавання

Цю кришку необхідно відкрити під час видалення зім’ятого паперу з пристрою подавання. Зминання паперу в пристрої подавання

Пересувні напрямні

Настройте ці напрямні відповідно до ширини оригіналу.

Лоток подавання оригіналів

Розміщені оригінальні документи буде автоматично подано в пристрій подавання. Якщо завантажено два або більше аркушів, оригінали скануватимуться безперервно. Розміщення оригіналів

Область сканування пристрою подавання документів

У цій області скануються оригінали, розміщені в пристрої подавання.

Скло експонування

Для сканування книг, товстих оригіналів, тонких оригіналів та інших оригіналів, які не можна відсканувати за допомогою подавача, покладіть їх на скло експонування. Розміщення оригіналів

Стопор оригіналів

Злегка утримує оригінали для акуратного виведення. Їхнє положення не потрібно регулювати вручну.

Лоток виведення оригіналів

Відскановані оригінали виводяться в цей лоток.

Індикатор виведення оригіналів

Щоб оригінали не залишалися в лотку виведення оригіналів, цей індикатор світиться під час виведення оригіналів і блимає деякий час після завершення виведення всіх оригіналів.
Якщо на склі експонування розміщено товстий оригінал, наприклад книгу чи журнал, не натискайте сильно на пристрій подавання.
Не розміщуйте жодних предметів в області виведення оригіналів. Це може призвести до пошкодження оригіналів.
Регулярно чистьте пристрій подавання та скло експонування, щоб забезпечити належну якість результатів друку. Регулярне очищення
8378-00A