Автоматичний вибір відповідного джерела паперу для певної функції

Джерела паперу, де для параметра <Автом. вибір джерела паперу> встановлено значення <Увімк.>, буде вибрано автоматично, якщо для параметра <Вибір паперу> встановлено значення <Auto>. Джерела паперу, де для параметра <Автом. вибір джерела паперу> встановлено значення <Вимк.>, не буде вибрано автоматично, але їх можна вибрати вручну.
Щоб джерело паперу вибиралось автоматично, для кожного джерела паперу потрібно вибрати один із видів паперу нижче.
1-сторонній друк: тонкий*1, звичайний, вторинний, цупкий*1, кольоровий*1 (білий)
2-сторонній друк: тонкий*1, звичайний, вторинний, цупкий*1, кольоровий*1 (білий)
*1 Доступний лише папір для двостороннього друку. Додаткову інформацію див. в розділі Папір, доступний для 2-стороннього копіювання/2-стороннього друку.
Якщо для співвідношення сторін установлено значення <Авто>, джерело паперу не буде вибрано автоматично.
Коли налаштовано один із режимів нижче, джерело паперу не буде вибрано автоматично.
Брошура
N на 1, копіювання посвідчень
Сортування з повертанням, групування з повертанням
Потрібно вибрати принаймні одне джерело паперу. Однак не можна встановити для багатоцільового лотка лише значення <Увімк.>.
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Параметри функції>  <Загальні>  <Параметри подавання паперу>  <Автом. вибір джерела паперу>.
3
Виберіть функцію.
Параметр <Інше> дає змогу встановити джерело паперу, яке використовується для виведення звітів.
4
Виберіть пункт <On> для кожного джерела паперу, яке має вибиратись автоматично.
Якщо вибрано функцію <Copy> на кроці 3
Укажіть, чи потрібно брати до уваги вибраний колір.
Якщо встановити прапорець <Враховувати колір>, апарат автоматично перемикається між джерелом паперу для кольорового копіювання/друку та джерелом паперу для чорно-білого копіювання/друку згідно з параметрами, зазначеними в розділі <Авт. вибір джерела паперу з урахуванням кольору>.
Якщо вибрано функцію <Printer> на кроці 3
Укажіть, чи групувати різні джерела паперу. Якщо вказано групування джерела паперу, папір автоматично вибирається в групі, якщо ви виконуєте друк, указавши будь-яке джерело паперу, що належить до цієї групи. Щоб указати групування джерел паперу, установіть прапорець <Використов. групу>, натисніть кнопку <Змінити>, щоб вибрати групу, у яку потрібно додати кожне джерело паперу, і натисніть <OK>.
Коли папір закінчується під час друку та є папір того самого формату, розміщений горизонтально (A4R і LTRR) в іншому джерелі паперу, для якого налаштовано автоматичний вибір, операції відрізнятимуться залежно від функцій, як описано нижче.
<Copy>, <Printer> і <Доступ до збережених файлів>: Апарат припиняє друк, не переключаючись на джерело паперу, який розміщений горизонтально.
Інші функції, крім вищезазначеного: Апарат переключається на джерело паперу, яке розміщено горизонтально, і продовжує друк.
5
Натисніть <OK>  <OK>.
8378-014