Надсилання факсів вручну (ручне надсилання)

Факсимільні документи можна надсилати вручну, попередньо перевіривши, чи готовий адресат до отримання факсів.
Якщо ви додали додаткові рядки, використовувати можна лише рядок 1 (стандартний рядок) для ручного надсилання.
Щоб надсилати факсимільні документи вручну натисканням <На лінії>, установіть для параметра <Використовувати ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> значення <Off>. Якщо для цього параметра встановлено значення <On>, може не вдатися надсилати документи. Використання ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Якщо контрольну картку вийнято та здійснюється виклик натисканням кнопки <На лінії>, коли під’єднано Copy Card Reader, з’єднання розривається.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
Якщо потрібно надіслати кілька сторінок, помістіть оригінали в пристрій подавання. Якщо оригінал розташовано на склі експонування, надіслати можна лише одну сторінку.
2
Натисніть <Факс>. Екран <Головний>
3
Натисніть <На лінії> на екрані основних функцій факсу. Екран основних функцій факсу
4
Введіть номер телефону одержувача.
5
Упевніться, що вас чутно голос одержувача або високотональний сигнал.
6
Натисніть  (Пуск).
Оригінали буде відскановано, і почнеться надсилання.
Функція ручного надсилання недоступна в перелічених далі ситуаціях
Якщо будь-які з таких функцій указано в параметрах сканування:
<2-сторонній оригінал>
<Оригінали різн. форматів>
<Видалення рамки>
<Побудова завдання>
<Відкладене надсилання>
Параметр <Обмежити функції> встановлено на значення <Off> для будь-якої функції, коли апарат перебуває в режимі керування ідентифікаторами відділів. Налаштування параметрів керування ідентифікаторами відділів
Вибір формату сканування оригіналів
Формат сканування оригіналів, розміщених у пристрої подавання, установлюється автоматично. Щоб визначити формат вручну самостійно, скористайтеся склом експонування.
8378-07H