Макет екрана посібника Посібник користувача

Посібник користувача складається з кількох екранів, на кожному з яких відображається певний тип вмісту.
Верхня сторінка
Відображається під час запуску посібника «Посібник користувача».

/

Клацніть елемент , щоб відобразити всі пункти вкладених розділів. Клацніть елемент , щоб повернутися до початкового списку.

/

Клацніть, щоб активувати подання змісту чи поле для пошуку. Коли відображається зміст, кожне натискання на  активує приховування або виведення дисплея. Коли відображається поле для пошуку, кожне натискання на  активує приховування або виведення дисплея.

Клацніть, щоб вибрати такі параметри, як розмір тексту, компонування та спосіб відображення посібника «Посібник користувача».

Клацніть, щоб відобразити відомості про те, як переглядати Посібник користувача, шукати в ньому інформацію тощо.

/

Клацніть, щоб перейти до попередньої або наступної теми.

[Примітка]

Відображає важливу інформацію, необхідну під час роботи з апаратом.
Тематична сторінка
Тут описано, як настроювати апарат та користуватися ним.

Навігація

Інформація про те, яку тему розділу зараз відкрито.

Клацніть, щоб перейти до відповідної сторінки. Щоб повернутися на попередню сторінку, натисніть у веб-браузері кнопку «Назад».
Якщо клацнути цю піктограму, поточна сторінка може потьмяніти й може з’явитися спливаюче вікно. Щоб повернутися до сторінки, клацніть [Закрити] у спливаючому вікні.

/

Клацніть елемент , щоб відобразити приховані детальні описи. Клацніть елемент , щоб закрити детальні описи.

Клацніть, щоб повернутися на початок сторінки.
Пошук
Клацніть елемент , щоб відобразити екран пошуку. Цей екран містить текстове поле пошуку, завдяки якому можна знайти потрібну сторінку за ключовим словом.

[Уведіть ключові слова тут]

Введіть одне чи більше ключових слів і клацніть елемент , щоб відобразити результати пошуку. Можна шукати сторінки, які містять усі ключові слова, ввівши ключові слова через пробіл. Можна також шукати лише сторінки з точним збігом, взявши ключові слова в прямі лапки.

Результат пошуку

Тут відображаються результати пошуку сторінок, які містять указані ключові слова. Знайдіть у результатах потрібну тему та клацніть її заголовок.
Ключові слова виділяються жирним шрифтом на сторінках, що відображаються в результатах пошуку.
8378-002