Налаштування проксі-сервера

Проксі-сервер (або проксі-сервер HTTP) – це комп’ютер або програмне забезпечення, що забезпечує зв’язок за протоколом HTTP для інших пристроїв, особливо в разі обміну даними з ресурсами за межами мережі, наприклад під час перегляду веб-сайтів. Клієнтські пристрої підключаються до зовнішньої мережі через проксі-сервер і не обмінюються даними безпосередньо з зовнішніми ресурсами. Настроювання проксі-сервера не тільки полегшує керування трафіком між внутрішніми та зовнішніми мережами, але також блокує неавторизований доступ і підсилює антивірусний захист. Для налаштування цих параметрів потрібні права адміністратора чи мережевого адміністратора.

1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри проксі-сервера>.
3
Установіть для параметра <Використовувати проксі-сервер> значення <On>, налаштуйте необхідні параметри та натисніть кнопку <OK>.
<Адреса сервера>
Введіть адресу проксі-сервера, яку потрібно використовувати. Укажіть IP-адресу або ім’я хоста залежно від середовища.
<Номер порту>
Введіть номер порту проксі-сервера, який слід використовувати.
<Використовувати проксі-сервер у тому самому домені>
Виберіть значення <On>, щоб використовувати проксі-сервер навіть під час установлення зв’язку з пристроями в тому самому домені.
Цей параметр відображається тільки для екрана параметрів проксі-сервера головної лінії.
<Задати автентифікацію>
Щоб використовувати функцію автентифікації проксі-сервера, натисніть відповідну кнопку та налаштуйте відомості для автентифікації. На екрані, що відображається, натисніть <On>, введіть ім’я користувача та пароль для автентифікації на проксі-сервері, а потім натисніть кнопку <OK>.
4
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  (Парам./Реєстр.) <Заст. зміни парам.>  <Yes>.
8378-0E2