Обмеження використання носіїв пам’яті

Незважаючи на зручність використання носіїв пам’яті, як-от пристрої пам’яті USB, у разі неправильного використання вони можуть стати джерелом витоку інформації. У цьому розділі описано порядок налаштування параметрів, що забороняє використання носіїв пам’яті, а також обмежує можливість зберігати скановані документи або друкувати дані, збережені на таких носіях. Для налаштування цих параметрів потрібні права адміністратора або права DeviceAdmin.
 (Парам./Реєстр.) <Параметри функції>  <Збереження/Доступ до файлів>  <Параметри носія пам’яті>  <Використовувати функцію сканування/друку>  Виберіть значення <Off> для параметра <Використов. ф-цію сканування> або <Use Print Function>  <OK>  (Парам./Реєстр.)  (Парам./Реєстр.)  <Заст. зміни парам.>  <Yes>
8378-0EF