Використання ідентифікаторів відділів для керування функціями друку й віддаленого сканування з комп’ютера

Функцію керування ідентифікаторами відділів можна використовувати для керування операціями друку та віддаленого сканування, що виконуються з комп’ютера (Використання комп’ютера для сканування (віддалене сканування) (Windows)). Цю функцію можна використовувати для підвищення рівня безпеки або відстеження кількості надрукованих сторінок.
1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Параметри керування>  <Керування користувачами>  <Керування ідентифікаторами відділів>.
3
Для функцій, якими потрібно керувати, виберіть значення <Off>, а потім натисніть кнопку <OK>.
Якщо вибрано значення <Off>, під час виконання відповідного завдання необхідно ввести ідентифікатор відділу.
8378-0CL