Перевірка стану друку й історії

Ви можете перевірити стан очікування для завдань друку та наявність помилок під час друку. Також можливе виконання таких операцій, як друк одного документа перед друком інших та тимчасове зупинення або скасування друку.
Якщо використовується функція керування персональною автентифікацією, на екрані <Монітор стану> можна заборонити користувачам виконувати операції із завданнями інших користувачів. <Обмежити доступ до завдань інших користувачів>
1
Натисніть кнопку  (Монітор стану).
2
Натисніть <Копіювання/Друк>  <Стан завдання>.
Для відображення лише тих документів, що мають бути роздруковані, виберіть <Друк> в розкривному списку у правій верхній частині екрана.
z
3
Перевірте стан завдання.
Якщо вибрати документ і натиснути кнопку <Докладні відомості>, можна скасувати друк, перевірити стан завдання тощо.
Скасувати друк можна після вибору документа й натискання кнопки <Скасувати>.
Коли вибрано документ і натиснуто кнопку <Перерив./Пріор. друк>, відобразяться кнопки <Перервати й друкувати> та <Пріоритетний друк>. Натисніть кнопку <Перервати й друкувати>, щоб тимчасово зупинити завдання друку, що виконується, і одразу почніть друк вибраного документа. Щоб підняти вибраний документ в черзі документів, що очікують на друк, і роздрукувати його після завершення завдання друку що виконується, натисніть кнопку <Пріоритетний друк>.
Щоб проігнорувати помилку та продовжити друк, натисніть кнопку <Докладні відомості>  виберіть документ  <Пропускати помилки>.
Щоб примусово виконати друк будь-якого завдання друку, яке ще не надруковано, на апараті, натисніть кнопку <Докладні відомості>  виберіть документ  <Подавання паперу>.
Завдання переривання друку не може бути перервано іншим завданням. У разі спроби переривання завдання переривання друку, виконання нового завдання почнеться після завершення поточного завдання переривання.

Перевірка історії друку

Для відображення списку роздрукованих документів натисніть кнопку <Журнал завдань>. Якщо документ роздрукований без проблем, в стовпці <Результат> відображається напис <OK>. Якщо в ній відображається напис <NG>, це означає, що друк було скасовано або виникла помилка.
Для отримання докладної інформації виберіть документ і натисніть кнопку <Докладні відомості>.
Для друку списку історії натисніть кнопку <Print List>.
8378-08F