Установлення адреси IPv4 додаткової лінії

Установіть адресу IPv4, що використовуватиметься для додаткової лінії.
З додатковою лінією можна використовувати лише адреси IPv4.
1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри запасного каналу>.
3
Натисніть <Параметри IP-адреси> та встановіть IP-адресу додаткової лінії.
Ви можете встановити як автоматичне призначення, так і ручне введення. Якщо ви встановите обидва параметри та встановите для параметра <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> значення <Вимк.>, введена вручну IP-адреса використовуватиметься в тому разі, якщо під час отримання автоматичної IP-адреси стався збій.
Автоматичне призначення IP-адреси за допомогою DHCP
Натисніть <DHCP>. Виберіть цей елемент відповідно до мережевого середовища вашої бездротової локальної мережі.
Якщо вибрано параметр <DHCP>, зв’язок виконується для перевірки надання мережевих послуг незалежно від того, чи може середовище використовувати DHCP. Рекомендується скасувати вибір цього елемента, якщо ви не використовуєте DHCP.
Ручне введення IP-адреси
1
Підтвердьте, що вибрано <DHCP>.
Якщо цей параметр вибрано, скасуйте вибір, натиснувши кнопку.
2
Введіть IP-адресу, маску підмережі і адресу шлюзу.
Натисніть кожну кнопку та введіть потрібні параметри.
Під час підключення до іншої мережі через маршрутизатор введіть адресу шлюзу, а також налаштуйте <Параметри статичної маршрутизації>. Налаштування статичної маршрутизації
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Так>.
8378-03X