Моніторинг і керування через SNMP

SNMP – це протокол для моніторингу й контролю пристроїв зв’язку в мережі на основі бази даних інформації керування, що називається MIB. Ви можете перевірити інформацію про помилки апарата та обсяг друку через комп’ютер. Апарат підтримує протокол SNMPv1 і SNMPv3 з покращеними функціями безпеки. Ви можете використовувати будь-який з них або обидва. Установіть функцію відповідно до вашого середовища й цілей.
SNMPv1
SNMPv1 визначає діапазон зв’язку на основі інформації, що називається іменем спільноти. Однак, оскільки імена спільнот надсилаються в мережі у форматі простого тексту, вони можуть бути вразливими до загроз, пов’язаних із безпекою. Для підвищення безпеки анулюйте SNMPv1 і використовуйте SNMPv3.
SNMPv3
SNMPv3 дає змогу впровадити керування мережевим пристроєм із надійними функціями безпеки.
Якщо використовується програмне забезпечення для керування SNMP, ви може встановлювати параметри апарата, відстежувати його та керувати ним через комп’ютер. Додаткову інформацію див. в посібниках з експлуатації програмного забезпечення.

Налаштування SNMPv1/SNMPv3

1
Натисніть кнопку  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри SNMP>.
3
Установіть параметри SNMPv1.
1
Натисніть <On> у розділі <Використовувати SNMPv1>.
Якщо ви не використовуєте SNMPv1, натисніть <Off>.
2
Натисніть параметр <Задати спеціальну спільноту>, <Задати ім’я спільноти 1> або <Задати ім’я спільноти 2>.
Ексклюзивна спільнота – це спільнота (група), підготовлена для менеджерів, які використовують програмне забезпечення для керування пристроєм. Для використання ексклюзивної спільноти натисніть <Задати спеціальну спільноту>. Щоб указати загальну спільноту, натисніть <Задати ім’я спільноти 1> або <Задати ім’я спільноти 2>.
3
Установіть спільноту.
<Спеціальна спільнота>/<Ім’я спільноти 1>/<Ім’я спільноти 2>
Для використання вибраної спільноти натисніть <On>. Якщо ви не бажаєте використовувати спільноту, натисніть <Off>.
<Дозвіл на доступ до MIB>
Для кожної спільноти виберіть права доступу MIB із варіантів <Читання/записування> або <Тільки зчитування>.
<Ім’я спільноти>
Введіть назву спільноти, до якої ви належите, з використанням буквено-цифрових символів. У разі вибору <Задати спеціальну спільноту> ви не зможете задати ексклюзивну назву спільноти.
4
Натисніть <OK>.
4
Установіть SNMPv3.
1
Натисніть <On> у розділі <Використовувати SNMPv3>.
Якщо ви не використовуєте SNMPv3, натисніть <Off>.
2
Натисніть <Парам. користувача Administrator>.
3
Укажіть необхідні параметри й натисніть <OK>.
<Використовувати Administrator>
Якщо ви використовуєте режим адміністратора, установіть значення <On>.
<Пароль шифрування>
Якщо ви використовуєте інший пароль, що відрізняється від пароля автентифікації, скасуйте вибір параметра <Викор. той сам. пароль, що й для автентифікації>, натисніть <Пароль шифрування> і введіть пароль.
Якщо «Адміністратора» вимкнено, ви не зможете встановити<Парам. користувача Administrator> (для параметра <Використовувати Administrator> встановлено значення <Off>).
4
Натисніть <Параметри користувача>  <Реєструвати>.
5
Введіть необхідну інформацію.
<Ім’я користувача>
Введіть ім’я користувача, використовуючи буквено-цифрові символи.
Не можна використовувати символи «Administrator» як ім’я користувача для реєстрації. Якщо необхідно використовувати символи «Administrator», потрібно встановити для параметра <Використовувати Administrator> значення <Off> у розділі <Парам. користувача Administrator>.
<Дозвіл на доступ до MIB>
Виберіть права доступу MIB з варіантів <Читання/записування> і <Тільки зчитування>.
<Параметри безпеки>
Установіть комбінацію автентифікації та кодування. Виберіть елемент <Авт. — так/шиф. — так>, <Авт. — так/шиф. — ні> або <Авт. — ні/шифр. — ні>.
6
Натисніть <Далі>.
7
Введіть необхідну інформацію.
<Алгоритм автентифікації>
Виберіть MD5, SHA1 або SHA2 відповідно до свого середовища. Для SHA2 виберіть одне з чотирьох значень довжини хешу (224 бітів, 256 бітів, 384 бітів або 512 бітів).
<Пароль для автентифікації>
Введіть пароль, який буде використано для автентифікації. Після введення пароля відобразиться вікно <Підтвердити> для підтвердження. Уведіть пароль ще раз.
<Алгоритм шифрування>
Виберіть <DES> або <AES> відповідно до свого середовища.
<Пароль шифрування>
Введіть пароль, який буде використано для кодування. Після введення пароля відобразиться вікно <Підтвердити> для підтвердження. Уведіть пароль ще раз.
8
Натисніть <OK>  <OK>.
9
Натисніть <OK>.
5
Налаштуйте параметри в розділі <Отрим. інф. про керув. принтером від хоста>.
Якщо встановлено значення <On>, ви можете періодично отримувати інформацію про керування принтером, зокрема протокол друку з комп’ютера в мережі, з використанням SNMP.
6
Натисніть <OK>.
7
Натисніть  (Парам./Реєстр.) <Yes>.
Якщо водночас використовуються SNMPv1 і SNMPv3, рекомендується встановити права доступу MIB для SNMPv1 на значення <Тільки зчитування>. Якщо встановити значення <Читання/записування>, майже всі операції апарата стають здійсненними й посилені функції безпеки SNMPv3 не будуть ефективними. Права доступу до MIB можуть бути встановлені в SNMPv1 або SNMPv3. У SNMPv3 ви можете встановити їх для кожного користувача.
8378-046