Робота з файлами та папками на носії пам’яті

На апараті можна створювати папки та видаляти файли, збережені на носії пам’яті. Наприклад, можна зберегти на носії пам’яті створений на комп’ютері файл і видалити його з апарата після друку.
1
Натисніть <Доступ до збережених файлів>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Носій пам’яті>.
3
Виберіть потрібний носій пам’яті.
<Вгору>
Натисніть, щоб перемістити на верхній рівень із поточного.
<Перевірка інф. про носій>
Дає змогу перевірити серійний номер і звільнити місце на носії пам’яті.
Натисніть, щоб від’єднати носій пам’яті. Обов’язково натисніть цю кнопку, щоб безпечно від’єднати носій пам’яті. Докладніше про від’єднання див. у розділі Від’єднання носія пам’яті.
4
Робота з файлами та папками.
Збережені файли та папки
Показує, чи вибрано файли та папки, значки, що вказують на тип файлу чи папки, розмір файлів і час/дату збереження.
Натисніть опцію <Ім’я> чи <Date/Time>, щоб відсортувати список файлів і папок за назвою чи часом/датою збереження в порядку зростання () або спадання ().
Якщо вхід виконано за допомогою функції керування персональною автентифікацією, буде збережено умову сортування, що використовувалась останньою. Список елементів, які можна персоналізувати
Якщо вибрано файли, для кожного з них відображатиметься пронумерований значок у порядку, у якому ви вибрали файл. Якщо ви друкуєте кілька файлів одночасно, вони друкуватимуться в цьому порядку.
Кількість вибраних файлів
Відображає кількість вибраних файлів.
<Друк>
Друкує файли. Друк файлів із носія пам’яті
<Операції з папками>
Натискати в наведених нижче випадках.
Під час перегляду розділу <Докладні відомості> для папки, яка наявна на відображуваному рівні
Під час виконання дії <Створити папку> на відображуваному рівні
Під час виконання дії <Delete> для папки, яка наявна на відображуваному рівні
У розділі <Докладні відомості> можна переглянути вказані нижче елементи. Можна також натиснути <Перейменувати папку>, щоб перейменувати папку.
Ім’я папки
Розташування
Оновлено
<Відобр. зображ.>
Показує попередній перегляд зображення файлу. Також після попереднього перегляду зображення та видалення непотрібних сторінок можна виконати друк.
<Скасувати вибір>
Скасовує вибір усіх файлів, вибраних у .
<Редагування файлу>
Натисніть, щоб показати меню додавання файлу чи деталі вибраного файлу, видалити або перейменувати його.
Можна натиснути <Докладні відомості>, щоб відобразити зазначені нижче елементи. Можна також натиснути <Змінити ім’я файлу>, щоб перейменувати файл.
Ім’я файлу
Розташування
Тип файлу
Формат
Оновлено

Кнопка переключення екрана

Натисніть опцію <Up>, щоб переміститися на верхній рівень із поточного. Щоб оновити вміст відображеного екрана, натисніть .
Щоб змінити назву файлу
Щоб показати попередній перегляд зображення файлу
Щоб переглянути детальну інформацію про файл
Щоб видалити файл
Щоб відсканувати та зберегти документи
Щоб створити папку
Щоб змінити назву папки
Щоб переглянути детальну інформацію про папку
}
8378-0A9