دریافت فاکس ها

این بخش روش های دریافت فاکس ها و نحوه تنظیم دستگاه برای دریافت فاکس ها را توضیح می دهد. لازم است برخی از روش ها را برای استفاده از عملکردهای فاکس قبل تعیین تنظیمات دریافت کامل کنید.

روش های دریافت فاکس

دستگاه روش های دریافت زیر را ارائه می دهد. روشی که مناسب با نیاز شماست انتخاب کرده و سپس با دنبال کردن روش ها در <RX Mode> آن را تنظیم کنید.
<Auto RX>
مخصوص دریافت فاکس
دستگاه فاکس ها را به طور خودکار دریافت می کند. حتی اگر فردی با شما تماس گرفت، نمی توانید با تماس گیرنده صحبت کنید.
‎‎<Fax/Tel (Auto Switch)‎>‎‎
زمانی که تماس یک فاکس است
دستگاه فاکس را به طور خودکار دریافت می کند.
زمانی که تماس یک تماس تلفنی است
تماس ورودی زنگ می خورد. گوشی را برداشته و به تماس پاسخ دهید.
لازم است از قبل تلفن یا گوشی اختیاری را به دستگاه وصل کنید.
<Answering Machine>
زمانی که تماس یک فاکس است
بعد از زنگ خوردن تماس ورودی، دستگاه به طور خودکار فاکس را دریافت می کند.
زمانی که تماس یک تماس تلفنی است
پیام گیر فعال می شود تا تماس گیرنده بتواند پیام بگذارد. اگر قبل از اینکه پیام گیر شروع به ضبط پیام کند گوشی را بردارید می توانید با تماس گیرنده صحبت کنید.
لازم است از قبل پیام گیر را به دستگاه وصل کنید.
پیام گیر را تنظیم کنید تا بعد از چند بار زنگ خوردن پاسخ دهد.
توصیه می کنیم تقریباً 4 ثانیه سکوت در ابتدای پیام اضافه کنید یا حداکثر زمان ضبط را روی 20 ثانیه تنظیم نمایید.
<Manual RX>
زمانی که تماس یک فاکس است
تماس ورودی زنگ می خورد. گوشی را بردارید. اگر صدای بوق می شنوید، گزینه های  (خانه‎)‏  <Fax‎>‏  <On-Hook‎>‏  <Start RX‎> را برای دریافت فاکس، انتخاب کنید.
زمانی که تماس یک تماس تلفنی است
تماس ورودی زنگ می خورد. گوشی را بردارید. اگر صدای بوق را نمی شنوید، مکالمه خود را شروع کنید.
لازم است از قبل تلفن یا گوشی اختیاری را به دستگاه وصل کنید.
می توانید دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که تماس ورودی در مدت زمان تعیین شده زنگ می خورد به طور خودکار فاکس ها را دریافت کند. <Switch to Auto RX>
<Net Switch>*1
دستگاه بین فاکس و تماس های تلفنی تفاوت ایجاد می کند. این حالت تنها برای کشورهای خاصی موجود است و نیاز به اشتراک در یک سرویس سوییچ شبکه دارد.
لازم است از قبل تلفن یا گوشی اختیاری را به دستگاه وصل کنید.
*1 مواردی را نشان می دهد که، بسته به منطقه ممکن است در صفحه "تنظیمات/ثبت" نشان داده نشوند.

وقتی فاکسی دریافت می شود

نشانگر پردازش/داده‌ها روی پانل کنترل با رنگ سبز چشمک می زند. وقتی دریافت کامل شد، سند به طور خودکار چاپ شده و نشانگر خاموش می شود.
برای لغو دریافت فاکس،  (Status Monitor)  <Receive>‏  <Job Status>‏  را فشار داده و  <Cancel> را انتخاب کنید.

کاغذ خروجی

فاکس ورودی روی همان اندازه کاغذی که دریافت شده، چاپ می شود. وقتی کاغذی که با اندازه سند دریافتی منطبق باشد وجود ندارد، سند بر اساس تنظیمات <Select Drawer> چاپ می شود. <Select Drawer>
بسته به نوع تلفن متصل به آن، ممکن است دستگاه نتواند فاکس ها را به درستی ارسال یا دریافت کند.
اگر یک تلفن خارجی با عملکردهای فاکس را وصل می کنید، تلفن را تنظیم کنید تا به طور خودکار فاکس ها را دریافت نکند.
اگر گوشی تلفن را بر می دارید و صدای بوق را می شنوید، تماس یک فاکس است. تنها با استفاده از تلفن برای وارد کردن یک شماره شناسه خاص می توانید فاکس را دریافت کنید. <Remote RX>
اگر به اطلاعات بیشتری در مورد سرویس نیاز داشتید، با شرکت ارائه دهنده این سرویس تماس بگیرید.
دریافت با آدرس فرعی
دستگاه از کاربرد آدرس های فرعی استاندارد ITU-T* پشتیبانی می کند. برای دریافت سندی با آدرس فرعی، به <Forwarding Settings> مراجعه کنید.
* به معنای "اتحادیه مخابرات بین المللی - بخش استانداردسازی مخابرات" است، که گروهی است که درباره استانداردسازی مخابرات جهان توصیه هایش را مطرح می کند.
می توانید هنگام چاپ در مصرف کاغذ صرفه جویی کنید.
می توانید اطلاعاتی مانند زمان دریافت را در اسناد دریافتی هنگام چاپ ذکر کنید. <Print RX Page Footer>
اگر دستگاه را به گونه ای تنظیم کرده اید که کلمه عبور دریافت برای ارتباطات آدرس فرعی را بررسی کند، می توانید کاری کنید که دستگاه فاکس های اسپم را دریافت نکند. <RX Password>
تنظیم <Forward Temporarily Stored File to Memory RX Inbox> روی <Yes> به شما کمک می کند تا اسناد دریافتی را به مکان ذخیره دستگاه (صندوق ورودی RX حافظه) بازارسال کنید، وقتی به دلیل گیر کردن کاغذ یا عدم وجود کاغذ نمی توانند چاپ شوند. در این مورد، <Fax Memory Lock>/<Use I-Fax Memory Lock> به طور خودکار روی <On> تنظیم شده و اسناد بازارسال شده می توانند از روی صفحه بررسی شوند. همچنین، اسناد بازارسال شده را می توان بعداً چاپ کرد. (ذخیره اسناد دریافت شده در دستگاه (دریافت در حافظه)) تا به چاپ نرمال بازگردید، و <Fax Memory Lock>/<Use I-Fax Memory Lock> را روی <Off> تنظیم کنید.
838E-07A