صفحه آرایی ‏راهنمای کاربر

‏راهنمای کاربر به چندین صفحه مختلف تقسیم می شود و محتوای هر صفحه هم فرق دارد.
صفحه اول
زمانی ظاهر می شود که ‏راهنمای کاربر شروع می شود.

/

با کلیک روی کلیه بخش های فرعی فصول نمایش داده می شوند. با کلیک روی به فهرست اصلی بازمی گردید.

/

با کلیک کردن می توانید میان فهرست مطالب و صفحه جستجو جابجا شوید. زمانی که فهرست مطالب نشان داده شود، هر کلیکی روی  موجب جابجا شدن بین حالت مخفی و نمایش نمایشگر می شود. زمانی که صفحه جستجو نشان داده شود، هر کلیکی روی موجب جابجا شدن بین حالت مخفی و نمایش نمایشگر می شود.

برای مشخص کردن تنظیمات مانند اندازه متن، صفحه آرایی و روش نمایش‏راهنمای کاربر کلیک کنید.

برای نمایش اطلاعات درباره نحوه نمایش ‏راهنمای کاربر، نحوه جستجو و سایر اطلاعات کلیک کنید.

/

برای نمایش موضوع قبلی یا بعدی کلیک کنید.

[اعلامیه]

برای مشاهده اطلاعات مهمی که لازم است زمان استفاده از دستگاه بدانید کلیک کنید.
صفحه عنوان
شامل اطلاعاتی درباره نحوه پیکربندی و استفاده از دستگاه می باشد.

پیمایش

ببینید در حال حاضر چه موضوعی از فصل را مشاهده می کنید.

برای رفتن به صفحه مربوطه کلیک کنید. برای برگشت به صفحه قبلی، روی "برگشت" در مرورگر وب کلیک کنید.
زمانی که روی نماد کلیک کنید، ممکن است صفحه فعلی تاریک شده و یک پنجره بازشو ظاهر شود. برای برگشت به صفحه، روی [بستن] در پنجره بازشو کلیک کنید.

/

روی برای نمایش توضیحات دقیق مخفی کلیک کنید. روی برای بستن توضیحات دقیق کلیک کنید.

برای بازگشت به صفحه اول کلیک کنید.
جستجو
روی برای نمایش پنجره جستجو کلیک کنید. شامل یک کادر متنی برای جستجو بر اساس کلمه کلیدی است و صفحه ای که می خواهید را پیدا می کند.

[کلیدواژه(ها) را اینجا وارد کنید]

یک کلمه کلیدی یا کلمات کلیدی را وارد کنید و روی برای نمایش نتایج جستجو کلیک کنید. می توانید صفحاتی را که شامل همه کلمات کلیدی هستند، با جدا کردن کلمات کلیدی با یک فاصله (فضای خالی) جستجو کنید. همچنین می توانید با قرار دادن کلمات کلیدی در علامت نقل قول، فقط صفحاتی که شامل یک عبارت دقیق هستند را جستجو کنید.

نتیجه جستجو

نتایج جستجوی صفحاتی که حاوی کلمات کلیدی خاص هستند را نشان می دهد. از میان نتایج، صفحه ای که جستجو می کردید را مشخص کنید و روی عنوان صفحه کلیک کنید.
واژگان کلیدی ظاهر شده به صورت بولد در این صفحات، نتایج جستجو هستند.
838E-002