مشاهده ‏راهنمای کاربر

این بخش علامت ها، دکمه ها، صفحات و موارد دیگر استفاده شده در ‏راهنمای کاربر را توضیح می دهد. هشدارها و احتیاط ها نیز در "‏دستورالعمل های مهم ایمنی" که همراه دستگاه عرضه شده است، ذکر شده اند. دستورالعمل ها را نیز مشاهده کنید.
علامت ها
احتیاط های مربوط به ایمنی، محدودیت ها و احتیاط های مربوط به استفاده از دستگاه، نکات مفید و سایر اطلاعات با استفاده از علامت های زیر نشان داده می شوند.
هشدار مربوط به عملیات هایی را نشان می دهد که در صورت عدم انجام درست آنها، ممکن است منجر به مرگ یا آسیب فردی شدید شوند. برای اطمینان از اینکه از دستگاه به روشی درست استفاده می کنید، همیشه به این هشدارها توجه کنید.
نشان دهنده اقدام احتیاطی برای ممانعت از خطر بروز آسیب فردی یا آسیب به اموالی به غیر از بروز نقص در دستگاه است که در نتیجه استفاده نادرست از دستگاه بوجود می آید. برای اطمینان از اینکه از دستگاه به روشی درست استفاده می کنید، همیشه به این اقدامات احتیاطی توجه کنید.
عملکردی را نشان می دهد که نباید انجام شود. این موارد را به دقت بخوانید و عملکردهای شرح داده شده را به هیچ عنوان انجام ندهید.
نشان دهنده الزامات عملیاتی و محدودیت های مهمی است که همواره باید هنگام استفاده از این دستگاه رعایت شوند. همیشه به این موارد مهم توجه کنید تا مانع از بروز نقص در عملکرد، نقص یا آسیب به اموال شوید که در نتیجه استفاده نادرست از دستگاه بوجود می آیند.
نشاندهنده توضیحی برای یک عملیات یا حاوی شرح بیشتری برای یک روش است.
عملکردهای مفید یا نکاتی برای استفاده از دستگاه را نشان می دهد.
کلیدها و دکمه ها
دکمه های روی نمایشگر پانل لمسی و دکمه های روی صفحه رایانه به صورت زیر نشان داده شده اند.
نوع
مثال
کلیدهای روی پانل کنترل
دکمه های روی نمایشگر پانل لمسی*
<Function Settings>
<Cancel>
دکمه ها و دیگر رابط های متنی نشان داده شده در نمایشگر رایانه
[Preferences‎]
[OK‎]
* عملیات لمس دکمه روی نمایشگر پانل لمسی با عنوان "فشار دادن" در ‏راهنمای کاربر ذکر شده است.
صفحه نمایش
صفحات استفاده شده "راهنمای کاربر" ممکن است در صفحه نمایش دستگاه شما بسته به مدل، تجهیزات اختیاری و نسخه فرق داشته باشند.
بسته به سیستم عاملی که استفاده می کنید، بخشی از محتوای صفحه نشان داده شده ممکن است متفاوت از رایانه تان باشد.
محتوای صفحه برای درایورها و نرم افزارها ممکن است به دلیل ارتقای نسخه فرق داشته باشند.
تصاویر
تصاویر استفاده شده در این ‏راهنمای کاربر از "imageRUNNER C3226i" همراه گزینه های نصب شده زیر می باشند، مگر اینکه به ویژه به صورت دیگری عنوان شده باشد.
Cassette Feeding Unit-AW
838E-003