تنظیم پراکسی

پراکسی (یا سرور پراکسی HTTP) اشاره به رایانه یا نرم افزاری دارد که ارتباط HTTP را برای سایر دستگاه ها به ویژه زمان ارتباط با منابع خارج از شبکه، مانند زمان مرور وب سایت ها، انجام می دهد. دستگاه های سرویس گیرنده از طریق سرور پراکسی به شبکه خارجی وصل می شوند و به طور مستقیم به منابع خارجی مرتبط نمی شوند. تنظیم پراکسی نه تنها مدیریت ترافیک بین شبکه های داخلی و خارجی را تسهیل می کند بلکه دسترسی غیرمجاز را نیز مسدود می کند و موجب تحکیم حفاظت ضد ویروس و افزایش امنیت می شود. امتیازهای سرپرست یا NetworkAdmin برای پیکربندی این تنظیمات الزامی است.

1
 (Settings/Register) را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Network>‏  <TCP/IP Settings>‏  <Proxy Settings> را فشار دهید.
3
<Use Proxy> را روی <On> تنظیم کنید، تنظیمات لازم را پیکربندی کنید و <OK> را فشار دهید.
<Server Address>
آدرس سرور پراکسی را برای استفاده وارد کنید. آدرس IP یا نام میزبان را بسته به محیط خود مشخص کنید.
<Port Number>
شماره درگاه سرور پراکسی را برای استفاده وارد کنید.
<Use Proxy within Same Domain>
اگر می خواهید حتی هنگام برقراری ارتباط با دستگاه در یک دامنه از سرور پراکسی استفاده کنید، <On> را انتخاب کنید.
این تنظیمات فقط برای صفحه تنظیمات پراکسی خط اصلی نمایش داده می شود.
<Set Authentication>
برای استفاده از عملکرد تأیید اعتبار سرور پراکسی، این مورد را فشار دهید و اطلاعات تأیید اعتبار را پیکربندی کنید. در صفحه ای که نمایش داده می شود، <On> را فشار دهید و نام کاربری و کلمه عبور را برای استفاده جهت تأیید اعتبار پراکسی وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
4
 (Settings/Register)‏  (Settings/Register)‏ <Apply Set. Chng.‎>‏  <Yes> را فشار دهید.
838E-0E2