Autentifikazio pertsonala erabiltzea ordenagailuaren bidezko inprimatzeak/faxak/urruneko eskaneatzeak kudeatzeko

Autentifikazio pertsonala aplika dezakezu ordenagailu bidezko inprimatzeak, faxak eta urruneko eskaneatzeak (Ordenagailua eskaneatzeko erabiltzea (Urruneko eskaneatzea) (Windows)) kudeatzeko. Horren bidez, segurtasuna handitu daiteke, makinak ez dituelako operazio horiek onartuko erabiltzailea identifikatu ezean.
 (Ezarp./Gorde)  <Kudeaketa-ezarpenak>  <Erabiltzaile-kudeaketa>  <Authentication Management>  <Mugatu erab.- aut. gabeko urr. gailuetako lanak>  <On>  <OK>  (Ezarp./Gorde)  (Ezarp./Gorde) <Aplik.ezarp.-aldak.>  <Yes>
836X-0CE