Argi eskaneatzea

Argazki ugari dituzten katalogoen, arkatzez idatzitako txostenen eta aldizkari lodien kasuan, dentsitatea eta garbitasuna doitzeak eta beharrezkoak ez diren itzalak ezabatzeak originalak argi eskaneatzeko aukera emango luke.
836X-093